Vara ja tehingud

Vara ja tehingute lehelt leiad varaga seotud tehingute dokumendid alates vara üürile andmisest kuni hagiavalduseni. Dokumentide koostamisega seotud küsimusi saad mugavalt küsida meie klienditoelt või tellida dokumendi ülevaatuse kogenud juristi poolt.

 • Lai valik dokumente
 • Dokumentide valik täieneb pidevalt
 • Samm-sammult antavad juhised valikute tegemiseks        
 • Advokaatide poolt kontrollitud sisu
 • Vastavad alati kehtivale seadusele ja praktikale

Registreeri konto
14 päeva tasuta

Loo tasuta konto
Krediitkaarti pole tarvis
Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Vara ja tehingutega seotud dokumentide kategooriad

Kinnisvara

Kinnisvaratehingute juures on oluline silmas pidada, et müügitehingute puhul on kohustusliku notariaalne vorminõue, mistõttu tuleb kõik nii korterite, maatükkide kui majade müügitehingud ja nendega seonduvad eellepingud vormistada notari juures. Notari tasu sisaldub abi ka nende tehingutega seotud dokumentide ettevalmistamise eest. Vorminõude täitmata jätmisel on sellised kokkulepped tühised, kuigi näiteks lihtkirjalikus eellepingus sisalduvad kõrvalkokkulepped - leppetrahvi või eksklusiivsuse osas - võivad sõltuvalt nende sisust kehtida.

Paljud kinnisvaraga seotud tehingud siiski notariaalset vormi ei eelda ja selliste tehingute vormistamiseks on Avokaado valikus alljärgnevad dokumendid.

Üüri- ja rendisuhted

Üürilepinguga kohustub üürileandja andma üürnikule kasutamiseks asja (eluruumi, äriruumi) ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest üüri. Rendilepinguga kohustub aga rendileandja andma rentnikule kasutamiseks rendilepingu eseme ning võimaldama talle rendilepingu esemest korrapärase majandamise reeglite järgi saadava vilja (tulu või asjad) ja rentnik on kohustatud maksma selle eest renti. Seega on üüri- või rendilepingu oluline vahe selles, kas isikul on õigus üüritavast/renditavast asjast saadavale viljale või mitte. Vaatamata vormivabadusele, on oluline pooltevahelised kokkulepped kindlasti vormistada kirjalikult. Avokaado valikus on alljärgnevad üüri- ja rendisuhetega seotud dokumendi:

Maksejõetus

Maksejõuetuse tähendab olukorda, kus isik ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid ja see suutmatus pole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Peamised maksejõuetusega seonduvad menetlusliigid on pankroti-, saneerimis-, lepitus- ja võlgade ümberkujundamise menetlus. Avokaado valikus on alljärgnevad maksejõuetusega seotud dokumendi.

Nõuded

Nõuded võivad tekkida lepingutest, õigusvastaselt kahju tekitamisest, alusetust rikastumisest, käsundita asjaajamisest, tasu avalikust  lubamisest või muust seaduses sätestatud alusest. Nõue muutub sissenõutavaks hetkest, mil võlausaldajal tekib õigus võlgnikult nõuda kohustuse täitmist. 

Nõudeid võib esitada kohtuväliselt, maksekäsu kiirmenetluses, hagimenetluses, pankrotimenetluses ja nõuete esitamisel on oluline silmas pidada nõude aegumise tähtaega, mille möödumisel võib võlgnik keelduda kohustuse täitmisest. Tehingutest tulenevate nõuete tavapärane aegumistähtaeg on 3 aastat. Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist (sh notariaalsest kokkuleppest kohesele sundtäitmisele allumise kohta) tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat.

Kohtuväliste nõuete esitamisega seotud dokumendid:
Kohtumenetlusega seotud nõuete dokumendid:
Pankrotimenetlusega seotud nõuete dokumendid:

Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand on inimese õigus tema vaimse töö tulemusele- oskusteabele ja loomingule. Intellektuaalse omandi hulka kuuluvad autoriõigus, tööstusdisainilahendus, kaubamärk, geograafiline tähis, ärisaladus, domeenined jm. Omanikel on õigus teenida oma intellektuaalomandiga tulu. Näiteks võib omanik müüa kõik oma intellektuaalomandi, litsenseerida seda kindlatel tingimustel või sõlmida oskusteabe lepingu. Kui keegi rikub intellektuaalse omandi kasutusõigusi, on omanikul õigus pöörduda kohtusse. Avokaado valikus on alljärgnevad intellektuaalse omandiga seotud dokumendid.

Laenud ja tagatised

Avokaado valikus on alljärgnevad laenude ja tagatistega seotud dokumendid:

Osaühingu osade ost ja müük

Osaühingu osa võõrandamise tehingule on seadusega ette nähtud kohustuslik notariaalne vorm.  Seega üldjuhul tuleb osa müügilepingu vormistamiseks pöörduda notari poole. Erandiks on Eesti Väärtpaberite Keskregistris (EVK) registreeritud osaühingute osad, mida on võimalik võõrandada ka läbi EVK. Sellisel juhul ei pea osade võõrandamise leping olema notariaalselt tõestatud. Kuna EVK-s registreeritud väärtpaberite (sh aktsiate või osade) ostmisel on väärtpaberite omandajal sama tugev õiguskaitse kui kinnistusraamatu kande alusel kinnistu ostmisel, siis soovitame enne osaluse müüki OÜ-s osad registreerida EVK-s. Lisaks õiguskindlusele on EVK-s registreeritud osade müük ka väiksemate kuludega, kuna pooled ei pea tasuma notaritasusid. Avokaado valikus on alljärgnevad osaühingu osade ostu ja müügiga seotud dokumendid:

Ost-Müük

Dokumendid
 1. Laenuleping
 2. Konfidentsiaalsuskinnitus
 3. Volikiritasuta
 4. Nõudeavaldus võla tasumiseks
 5. Autorendileping
 6. Tööandja vara kasutamise leping
 7. Kodune testament
 8. Seadme rendileping
 9. Litsentsileping
 10. Käendusleping
 11. Kinnisasja broneerimisleping
 12. Tähtajaline eluruumi üürileping
 13. Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja üürileandmiseks
 14. Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja müümiseks
 15. Konfidentsiaalsusleping
 16. Eluruumi üleandmise akt
 17. Eluruumi tagastamise akt
 18. Äriruumi üürileping
 19. Äriruumi üleandmise akt
 20. Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja ostmiseks
 21. Ärihoone üürileping
 22. Äriruumi tagastamise akt
 23. Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise avaldus
 24. Vara kasutusse andmise akt
 25. Koostööleping
 26. Hagiavaldus rahalises nõudes
 27. Nõudeavaldus pankrotimenetluses
 28. Parkimise leppetrahvi vaidlustus
 29. Sõiduki müügileping
 30. Pankrotihoiatus
 31. Võlausaldaja pankrotiavaldus
 32. Kinnistule juurdepääsuõiguse seadmise avaldus
 33. Lepingu täitmise nõue
 34. Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses
 35. Kompromissileping
 36. Müügileping
 37. Arve vaidlustus
 38. Deklaratiivne võlatunnistus
 39. Kavatsuste protokoll arendatava äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
 40. Konstitutiivne võlatunnistus
 41. Nõude loovutamise leping
 42. Osa müügileping
 43. Sõiduki rendileandmise akt
 44. Võlgniku pankrotiavaldus
 45. Konstitutiivne võlatunnistus kahe isiku poolt
 46. Üleandmise akt eluruumi võõrandamisel
 47. Kinkeleping
 48. Lepingust taganemise avaldustasuta
 49. Tähtajatu eluruumi üürileping
 50. Koostööleping kolme isiku vahel
 51. Lihtne sõiduki müügileping
 52. Laenu allutamise leping
 53. Võla laenuks vormistamise leping
 54. Agendileping
 55. Korteriühistu põhikiri
 56. MTÜ põhikiri
 57. Investeerimislaenuleping
 58. Töö üleandmise-vastuvõtmise akt
 59. Üüri tasumise nõue
 60. Hagiavaldus tasumata üüri nõudes
 61. Tarkvaraarenduste ja nendega seotud intellektuaalse omandi õiguste üleandmise leping
 62. Korteriühistu asutamiskoosoleku protokoll
 63. Korteriühistu juhatuse liikme tagasiastumise avaldus
 64. Tarkvara arendustööde raamleping
 65. Kavatsuste protokoll lepingu sõlmimiseks
Jaga
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Valdkonnad
10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid

 

Proovi 14 päeva tasuta

Krediitkaarti pole vaja