Tagasi blogisse

Mis on töölepingu eelleping?

Töölepingu lõplikule vormistamisele ja allkirjastamisele võib aeg-ajalt eelneda eellepingu sõlmimine.

Miks sõlmitakse töölepingu eelleping ja mida see endaga kaasa toob?

Töölepingu eelleping sõlmitakse juhul, kui pooled soovivad sõlmida töölepingu, kuid töötaja tööle asumise kuupäev ei ole teada ning see sõltub teatud tingimuse saabumisest või takistuse ära langemisest, näiteks ehitise, kus töötaja tööle asub, kasutusloa või töötaja elamisloa saamisest.

Mida töölepingu eellepingus reguleeritakse?

Eellepingus määratakse kindlaks sõlmitava töölepingu põhitingimused, sealhulgas ametinimetus, palk, puhkus jms. Eellepinguga võtavad pooled kohustuse sõlmida tööleping nimetatud tingimustel, kui teatud tingimus saabub või takistus kaob.

Mis juhtub, kui üks pooltest keeldub töölepingu sõlmimisest?

Kui eellepingus nimetatud tingimus saabub või takistus ära langeb ning üks pooltest ei ole enam nõus töölepingut allkirjastama, ei pruugi olla võimalik nõuda eellepingu täitmist ehk töölepingu sõlmimist. Seetõttu on soovitatav leppida kokku leppetrahvi kohaldamises. See tähendab, et pool, kes keeldub töölepingu sõlmimisest, peab maksma teisele poolele leppetrahvi eellepingus määratud summas. Leppetrahvi eesmärk on anda mõlemale poolele piisavalt kindlustunnet, et tööleping sõlmitakse.

04.07.2016

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address