Tagasi blogisse

Millal võib tööandja töölepingu üles öelda?

Kui töötaja võib töölepingu igal ajal etteteatamistähtaega järgides üles öelda, siis tööandja võib töölepingu lõpetada vaid erakorraliselt ehk mõjuva põhjusel esinemisel.

Millised on töölepingu ülesütlemist võimaldavad mõjuvad põhjused?

Töölepingu ülesütlemiseks vajalik mõjuv põhjus peab olema seotud kas tööandja majandusliku olukorraga või töötaja isikuga, mistõttu ei saa mõistlikult eeldada töösuhte jätkumist poolte vahel.

Töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel

Töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel ehk koondamine on peamiselt seotud tööandja töömahu vähenemise, töö ümberkorraldamise või töö lõppemisega, samuti tööandja pankrotiga.

Töötaja isikust tulenevad põhjused

Samas töötaja isikust tulenevad põhjused on olulisemalt laiemad ning eeldavad teatud juhtudel tööandja eelnevat hoiatust. Töötaja isiku või käitumisega seotud põhjused on näiteks töövõime vähenemine, töökohustuste rikkumine või kahju tekitamine tööandja varale. Juhul kui töölepingu lõpetamise põhjuseks on töötaja kohustuse rikkumine või töövõime vähenemine, peab ülesütlemisele eelnema tööandja hoiatus. Ainult siis, kui hoiatuse tegemist ei saa tööandjalt eeldada kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu.

Teise töö pakkumine

Oluline on silmas pidada, et tööandjal on kohustus pakkuda võimalusel töötajale teist tööd, eelkõige juhul kui tööleping öeldakse üles töötaja töövõime vähenemise tõttu ning uue töö pakkumist võib tööandjalt mõistlikult eeldada. See tähendab, et tööandja peab töökohta kohandama ja töötingimusi muutma, kui see ei tekita tööandjale ebamõistlikult suuri kulutusi.

Etteteatamise aeg

Töölepingu ülesütlemise etteteatamise aeg sõltub sellest, kui kaua on töötaja tööandja juures töötanud. Näiteks kui töösuhe on kestnud alla aasta, siis tuleb ette teatada vähemalt 15 päeva, samas kui töösuhe on kestnud üle kümne aasta, siis on etteteatamistähtajaks 90 päeva.

21.07.2016

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address