Tagasi blogisse

Mida pidada silmas autorendilepingu sõlmimisel?

Kellel on õigus autot rendile anda?

Auto rendile andmiseks peab rendileandjal olema selleks õigus. Auto omanikul on üldjuhul alati auto käsutamise, sealhulgas kasutusse andmise õigus.

Samas, auto rendileandja ei pea alati olema auto omanik. Näiteks enamik autorendiettevõtteid ei ole renditavate autode omanikud, vaid need on liisitud ning omanikeks on liisinguandjad. Auto valdaja, kes ei ole auto omanik, saab auto rendile anda vaid siis, kui auto omanik on selleks nõusoleku andnud.

Auto hooldus ja remont

Üldreeglina kohustub auto rentnik teostama harilikuks säilitamiseks vajalikku hooldust ning juhul, kui tema süül on sõiduk kahjustunud või hävinud, siis hüvitama vastava kahju. Pooled saavad lepingus kokku leppida hooldus- ning remondikohustuste (samuti ka mistahes muude kohustuste, näiteks kindlustusmaksete) jaotuses, mis võib erineda eelmainitud üldpõhimõttest.

Kas renditud autot võib teiste isikute kasutusse anda?

Rendile antud autot tohib üldreeglina edasi teiste isikute kasutusse anda vaid rendileandja nõusolekul. Soovitav on kindlasti rendilepingus ära määrata, kas rentnikul on õigus auto edasi kasutusse anda ning määratleda konkreetsed isikud, kellel on õigus autot kasutada.

Kas auto rentimise eest peab tasu võtma?

Iseenesest ei ole kohustust auto teisele isikule kasutusse andmisel selle eest tasu nõuda. Eraisikute omavahelistes suhetes ei ole probleeme, kui soovitakse sõiduk tasuta teise isiku kasutusse anda, kuid ettevõtete vahelistes suhetes tuleb pöörata tähelepanu ka maksuküsimustele.

Olenevalt konkreetsest olukorrast ja suhtest tuleb hinnata, kas tasuta kasutusse andmine võiks endaga kaasa tuua erisoodustusmaksu või ettevõtlusega mitteseotud kulude tulumaksu kohustust.

 

Kliki siia ja koosta autorendileping Avokaados 10 minutiga.

05.07.2016

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address