Tagasi blogisse

Viimased kuus aastat on eraisikutest osaühingu asutajatel olnud võimalus asutada osaühing ilma osakapitali sisse maksmata. Sellisel juhul märgitakse asutamislepingus või –otsuses et osanik(ud) ei pea osaühingu asutamisel osa eest tasuma ning asutamise järgselt on osaühingu registrikaardil märge, et see on asutatud ilma sissemakseta.

Osakapitali sissemakseta asutamise võimalust on kasutatud üsna laialdaselt, mis on ka arusaadav, kuna see annab võimaluse asutada osaühing kiiresti ning ilma olulise kuluta. Samas tuleb aga meeles pidada, et seni, kuni osakapital pole osanike poolt sisse makstud, kehtivad osaühingule ka teatavad piirangud.

Osakapitali suuruse muutmine

Seni, kuni osakapital pole osanike poolt täielikult tasutud, ei või osaühing suurendada ega vähendada osakapitali.

Osanikel võib olla soov või vajadus osakapitali muuta näiteks uusi osanikke kaasates või omakapitali nõuete täitmise eesmärgil. Kui aga osakapital ei ole veel sisse makstud, siis ei ole ka võimalik osakapitali suurendamist või vähendamist läbi viia. Seni, kuni äriregistris on märge sissemakseta asutamise kohta, ei võta register menetlusse kandeavaldusi osakapitali suuruse muutmiseks.

Dividendi maksmine

Seni, kuni osakapital pole osanike poolt täielikult tasutud, ei või osaühing teha osanikele ühtegi väljamakset. Väljamakse tegemise keeld ei hõlma küll osanikule makstavat töötasu ega muid tasusid (näiteks juhatuse liikme tasu), kuid kasumi jaotamist – s.t. dividendi maksmist – ei või enne otsustada ega läbi viia, kui osakapital on täies ulatuses sisse makstud.

Kui aga selline otsus tehakse ning kasum osanikule välja makstakse, siis seadus ütleb, et kui osanikule on tehtud väljamakse, mida tal ei olnud õigust saada, peab ta alusetult saadu tagastama. Sellise makse tagastamise nõue kehtib 5 aastat väljamakse tegemisest.

Kapitali sissemaksmise toimingud

Osakapitali sissemaksmiseks ei piisa lihtsalt ülekande tegemisest osaühingu kontole märkega „osakapitali sissemakse“. Selleks, et osakapitali sissemakse ka äriregistris registreeritaks, tuleb vormistada vastav osanike otsus ning esitada kandeavaldus äriregistrile, lisades sellele osanike otsuse ja sissemakse toimumist tõendavad dokumendid.

Avokaados on võimalik koostada kõik eelnimetatud otsused:

Klienditoelt saad alati küsida, millise dokumendi koostama peaksid ning iga dokumendi juures on info, millisel juhul seda dokumenti kasutada. Lisaks saad lugeda vastuseid enamlevinud küsimustele seoses selle dokumendiga. Dokumendi koostamiseks vastab kasutaja küsimustele, vastuste juures olevad infonupud selgitavad kasutajale küsimuse sisu, kohtupraktikat ja teisi olulisi asjaolusid. Kui küsimused on vastatud, koostatakse dokument Avokaado süsteemis hetkega ja dokumenti saab samas allalaadida, jagada, kommenteerida ja allkirjastada.

09.08.2017

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address