Tagasi blogisse

Lihtsam ja odavam viis osaühingu osa müügiks – registreeri osa EVK-s

Osaühingu osa müümiseks lähevad ostja ja müüja tavapäraselt notari juurde, sõlmivad notari juures müügilepingu ning lisaks ostuhinnale tasutakse ka notaritasu, mis võib osa hinnast sõltuvalt ulatuda mitme tuhande euroni. Samas ei ole selline müümise viis ainuke võimalus osa võõrandamiseks, seadus näeb ette ka lihtsama ja odavama alternatiivi.

Osa registreerimine EVK-s

Osanikul on võimalik registreerida osaühingu osa Eesti Väärtpaberite Keskregistris (sarnaselt aktsiaseltsi aktsiatega, mis on registris automaatselt), mille järel piisab osa müümiseks väärtpaberitehingu korralduste andmisest müüja ja ostja poolt oma pankadele. Kuigi osa võõrandamiseks piisab väärtpaberikorralduste tegemisest, on soovitav vormistada kindlasti lisaks lihtkirjalik osa müügileping, kus märkida müügi olulised tingimused.

Osaühingu osa EVK- registreerimiseks tuleb vastu võtta vastavasisuline osanike/ainuosaniku otsus ning seejärel tuleb esitada otsus koos vastava taotluse ja osanike nimekirjaga EVK-le.

Vajalik väärtpaberikonto olemasolu

Osa registreerimiseks peab igal osaühingu osanikul olema avatud väärtpaberikonto, kuhu temale kuuluv osa kantakse. Väärtpaberikonto saab avada ükskõik millises Eestis tegutsevas pangas e. kontohaldurpangas. Konto avamiseks tuleb täita pangas vajalikud dokumendid, panga töötaja sisestab EVK-sse konto avaja andmed ning arhiveerib konto avamise alusdokumendid. Kui osanikul on juba olemas väärtpaberikonto, siis mõistetavalt seda enam uue ühingu EVK-s registreerimiseks avada ei tule ja EVK-s registreerimise saab toimetada ka digitaalselt.

Osa müük väärtpaberitehinguna

Osa üleandmine müüjalt ostjale toimub vastavate väärtpaberitehingu korralduste andmise kaudu. Müüja annab oma väärtpaberikonto haldurile tehingukorralduse, märkides ära müüdava osa, tehingu liigi ja hinna ning tehingu kuupäeva ja ostja annab oma väärtpaberikonto haldurile samuti tehingukorralduse osa vastuvõtmiseks väärtpaberikontole. Müüja ja ostja poolt esitatud tehingukorraldused peavad olema üksteisega kooskõlas, s.t. sisaldama samu andmeid osa, tehingu vormi, hinna ja kuupäeva osas.

Väärtpaberitehingud võivad olla kahte liiki – makseta tehing ja tehing makse vastu.

Makse vastu tehingu korral kantakse väärtpaberite ülekande käigus raha automaatselt ostjalt müüjale. Kui ostja pangakontol ei ole tehingu toimumise hetkel piisavalt raha, ei toimu ka väärtpaberite ülekannet.

Makseta tehingu korral ei toimu väärtpaberiülekande käigus automaatset rahalist arveldust ostjalt müüjale. Kui tehingu osapooled on kokku leppinud väärtpaberite eest tasumises, kuid teevad väärtpaberiülekande makseta tehinguna, siis peavad nad ostuhinna makse teostama vastavalt omavahelisele kokkuleppele (näiteks pangaülekandega või sularahas).

Tavapäraselt tehakse tehing makse vastu, millega on tagatud mõlema poole huvide kaitse.

EVK kaudu osa müügi eelised

Osa müügitehingu EVK kaudu teostamisel on eelisteks õiguskindlus, paindlikkus ja kulude ning aja kokkuhoid.

EVK-s registreeritud väärtpaberite (nt. aktsiate või osade) ostmisel on antud väärtpaberite omandajale vähemalt sama tugev õiguskaitse kui kinnistusraamatu kande alusel kinnistu ostmisel ning lisaks puuduvad EVK-s registreeritud osaühingu osa võõrandamislepingul vorminõuded.

Arvestades, et EVK-s registreeritud osa võõrandamiseks ei ole vaja minna notarisse, siis  puudub ka notaritasu maksmise kohustus, mis sõltuvalt ostuhinnast võib olla oluline kokkuhoid. Samas ei ole ka EVK-s registreeritud osa võõrandamine ilma kuludeta. Osade registreerimistasu on 30 EUR+km tavamenetluses ja 100 EUR+km kiirmenetluses, väärtpaberite hooldustasu minimaalne suurus on 12 EUR+km. Lisaks võib lisanduda pangakulu ning väärtpaberite müügi ja ülekandekorralduste tegemisel tuleb maksta pangale tehingutasu. Väiksema väärtusega osa müügi korral ei pruugi EVK-s osa võõrandamine olla kokkuhoid, kuid suurema väärtusega osa müügi korral võib kokkuhoid olla märkimisväärne.

29.09.2016

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address