Tagasi blogisse

Juhatuse ja nõukogu liikmete kindlustuskaitse

1.jaanuarist 2016.a jõustunud ravikindlustusseaduse muudatustega jõustus ka juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme (juhatus ja nõukogu) tasu saava isiku kindlustuskaitset puudutav regulatsioon.

Sarnaselt varem kehtinud regulatsioonile tuleb juriidilisel isikul oma juhatus või nõukogu liikmele maksta sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna. 2016.a on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot (st. sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on sellest 128,70).

Erinevus seisneb aga selles, et kui 2014.a jõustunud muudatuste kohaselt hakkas juhtumis- ja kontrollorgani liikme kindlustuskaitse kehtima alates töötajate registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast 14 päeva möödudes, siis uue regulatsiooni kohaselt hakkab kindlustuskaitse kehtima tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (TSD) esitamisele järgneval päeval.

TSD esitamise tähtaeg on väljamaksete tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäev ning kindlustuskaitse saamiseks on oluline TSD õigeaegne esitamine, kuna vastasel juhul ei ole juhatuse või nõukogu liige kindlustusega kaetud.

Näiteks, kui juhatuse liige asus tööle 1. jaanuarist 2016.a, oma esimese palga saab 10. veebruaril ning tööandja esitab TSD 10. märtsil, siis hakkab ravikindlustus kehtima alles 11. märtsist. Kui ettevõte jääb TDS esitamisega hiljaks ja esitab selle alles 13. märts, siis hakkab ravikindlustus kehtima alles 14. märtsist.
Tähelepanelik tuleb olla ka siis, kui lahkute juhatuse liikme töökohalt, kuna uue regulatsiooni kohaselt katkeb ravikindlustus järgmisel päeval pärast TSD deklaratsiooni esitamist. Eelneva näite alusel siis, kui lahkusite töölt 1. jaanuar ja tööandja esitab TSD 10. veebruar, siis katkeb ravikindlustus 11. märts. Varasemat kehtinud 2 kuulist kindlustuskaitset juhatuse liikme lepingu lõppemisel enam ei ole.

Seega oleneb kindlustuskaitse alguskuupäev nüüd TSD esitamisest ning hakkab kehtima sellest järgmisel päeval kuni järgmise deklaratsiooni esitamiseni. Järjepidevalt ja õigeaegselt TSD esitamisel kindlustus ei katke, aga TSD esitamisel hilinemisega peatub ravikindlustuse kuni deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete saamiseni, millest tulenevalt võib vahepealsel perioodil arsti poole pöördududes või soodusnimekirja kantud ravimeid ostes jääda vajaliku abita või maksta selle eest vastavalt hinnakirjale, kuna riiklik ravikindlustus ei kehti. Andmed Haigekassale esitab Maksu-ja Tolliamet. 

11.03.2016

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address