Tagasi blogisse

Eestis ettevõtte asutamine veelgi lihtsam

2019. aasta algus tõi Eestis ettevõtte asutamist plaanivatele e-residentidele ja kohalikele ettevõtjatele mõned olulised lihtsustused asutamise protsessis.

Ettevõtte asutamine Eestis on tänu digitaalsele ettevõtjaportaalile niigi kiire, kuid nüüdsest saab ettevõtjaportaalis asutamise käigus registreerida loodav ettevõte ka käibemaksukohustuslaseks ning registreerida ettevõtte töötajad töötajate registris. Varem tuli selleks esitada eraldi avaldused Maksu- ja Tolliameti poolt hallatavas portaalis.

Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Eestis on kohustus registreerida ettevõte käibemaksukohustuslaseks alates päevast, mil käive ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 eurot. Ettevõtte võib aga registreerida käibemaksukohustuslaseks vabatahtlikult ka enne 40 000-eurose aastakäibe künnise ületamist või kui maksustatavat käivet ei ole veel tekkinud. Seda on soovitav teha juhul, kui ettevõte ostab sisse käibemaksuga maksustatud teenuseid või kaupu ja soovib pöördkäibemaksu arvestada ehk tasaarveldada müügi- ja ostukäibemaksu. Samuti on käibemaksukohustlasel õigus maksuametilt tagasi küsida ostudelt tasutud käibemaks, kui see on suurem perioodi müügikäibemaksust. Samas on aga kasulikum käibemaksukohustuslaseks mitte registreerida, kui ettevõtte kliendid on põhiliselt erakliendid ja ettenähtavad kulud ei ole suured.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine toob endaga kaasa kohustuse pidada käibemaksuarvestust ja esitada käibedeklaratsioone iga kuu 20.ndaks kuupäevaks. Tavapäraselt kasutavad ettevõtted selleks raamatupidamiseteenust.

Töötajate registreerimine

Töötajate registreerimise kohustus Maksu- ja Tolliameti poolt peetavas töötajate registris on kõigil tööandjatel – nii füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Töötajaid saab tavapäraselt registreerida e-maksuametis, kuid nüüdsest on võimalik teha kohe ettevõtte asutamisel ettevõtjaportaalis vastav registreering. Registreerimise kohustus hõlmab kõiki isikuid, kelle maksukohustus tekib Eestis, olenemata lepingu vormist ja ajalisest kestvusest. Töötamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkest. Seega tuleb registreerida ka ettevõtte juhatuse liikmed, keda on asutamisel juba mugav registrisse kanda. Kohustus registrisse kanda tekib ka juhul, kui äriühingus töötamine on tasuta (näiteks asutamisel juhatuse liikmed, kellele tasu ei maksta).

Eesti ettevõtet saab asutada ka välismaa pangakontoga

Äriühingu asutamisel tavamenetluses (s.t. mitte ettevõtjaportaali kaudu, vaid notari juures) tuli varasemalt ette olukordi, kus mitteresidentidel oli keeruline avada pangakontot Eesti pangas, kuna mitteresidentidest klientide puhul võib pankadel olla raske täita oma hoolsusnõudeid.

Käesolevast aastast alates ei pea aga Eestis asutataval äriühingul olema konto kindlasti Eesti pangas, vaid piisab, kui see on avatud ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud krediidiasutuses või selle filiaalis. Samuti võib ettevõte kasutada edaspidi sellist kontot osa- või aktsiakapitali suurendamiseks sissemaksete tegemiseks.

Asutamise järgsed dokumendid ja nende haldus Avokaadost

Asutamise järgselt vajab ettevõte tavapäraselt mitmeid dokumente, näiteks muudatuste tegemiseks põhikirja, osanike lepingut, juhatuse liikme lepingut, töölepingut või töövõtulepingut

Avokaados on võimalik koostada kõik eelnimetatud dokumendid kiiresti ja need ka allkirjastada. Asutatud ettevõte saab kasutada Avokaado dokumendihaldust mugavalt oma dokumentide koostamiseks, haldamiseks ja allkirjastamiseks.
Klienditoelt saab alati küsida, millise dokumendi sõlmima peaksid ning iga dokumendi juures on info, millisel juhul seda dokumenti kasutada. Lisaks saad lugeda vastuseid enamlevinud küsimustele seoses selle dokumendiga. Dokumendi koostamiseks vastab kasutaja küsimustele, vastuste juures olevad infonupud selgitavad kasutajale küsimuse sisu, kohtupraktikat ja teisi olulisi asjaolusid. Kui küsimused on vastatud, koostatakse dokument Avokaado süsteemis hetkega.

Lisaks dokumendi koostamisele lihtsustab Avokaado ka edasisi dokumendiga seotud protsesse. Läbi Avokaado süsteemi on lihtne dokumente muude osapooltega – nii ettevõtte omatöötajate kui ka väliste isikutega – jagada, läbirääkida ja loomulikult ka allkirjastada, kasutades kas Mobiil-IDd või ID-kaarti.
Ettevõtted, kes pole veel päris eraldiseisvat dokumendihaldussüsteemi kasutusele võtnud, saava kasutada Avokaado dokumendihaldusfunktsiooni. Süsteem lubab luua erinevaid kaustasid, kuhu saab salvestada oma koostatud, jagatud või üleslaetud dokumente – kõik säilitatuna turvaliselt pilves.

21.02.2019

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address