Avaldatud dokumendid

Kasuta oma ettevõtte lepingute koostamiseks tarku automatiseerimise tööriistu ning kaasajastatud sisu

Osanike otsus osakapitali sissemaksmiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus juhatuse liikme valimiseks
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus juhatuse liikme valimiseks
Updated at : 05.09.2018
MTÜ põhikiri
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus vabatahtliku reservi moodustamiseks
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus vabatahtliku reservi moodustamiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus osakapitali suurendamiseks ülekursiga
Updated at : 05.09.2018
Osaühingu üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Updated at : 05.09.2018
Osaühingu juhatuse liikme tagasiastumise avaldus
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus osakapitali vähendamiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus osakapitali suurendamiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus osa tühistamiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus osa registreerimiseks väärtpaberite registris
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus osakapitali sissemaksmiseks ülekursiga
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus juhatuse muutmiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus juhatuse volituste pikendamiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike otsus
Updated at : 05.09.2018
Osanike koosolekuta otsuse protokoll
Updated at : 05.09.2018
Osakapitali mitterahalise sissemakse hindamise akt
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus eesti-inglise paralleeltekstina
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus osakapitali vähendamiseks
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus osakapitali suurendamiseks ülekursiga
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus osakapitali suurendamiseks
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus osa registreerimiseks väärtpaberite registris
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus juhatuse volituste pikendamiseks
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus juhatuse muutmiseks
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus osakapitali sissemaksmiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike ühehäälne koosolekuta otsus
Updated at : 05.09.2018
Osaühingu põhikiri
Updated at : 05.09.2018
Ainuosaniku otsus majandusaasta aruande heakskiitmiseks ja kasumi jaotamiseks
Updated at : 05.09.2018
Osanike leping
Updated at : 05.09.2018
Osaühingu ainuosaniku otsus
Updated at : 05.09.2018
Osaühingu juhatuse liikme leping
Updated at : 05.09.2018
Osaühingu juhatuse liikme nõusolek
Updated at : 05.09.2018

Tarkvara arendustööde raamleping
Updated at : 09.08.2018
Tarkvaraarenduste ja nendega seotud intellektuaalse omandi õiguste üleandmise leping
Updated at : 09.08.2018
Litsentsileping
Updated at : 09.08.2018

Korteriühistu juhatuse liikme tagasiastumise avaldus
Updated at : 05.09.2018
Korteriühistu asutamiskoosoleku protokoll
Updated at : 20.10.2017
Hagiavaldus tasumata üüri nõudes
Updated at : 06.09.2018
Üüri tasumise nõue
Updated at : 09.08.2018
Korteriühistu põhikiri
Updated at : 04.06.2018
Tähtajatu eluruumi üürileping
Updated at : 09.08.2018
Üleandmise akt eluruumi võõrandamisel
Updated at : 09.08.2018
Kavatsuste protokoll arendatava äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
Updated at : 09.08.2018
Kinnistule juurdepääsuõiguse seadmise avaldus
Updated at : 09.08.2018
Ärihoone üürileping
Updated at : 09.08.2018
Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja ostmiseks
Updated at : 09.08.2018
Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise avaldus
Updated at : 09.08.2018
Äriruumi tagastamise akt
Updated at : 09.08.2018
Äriruumi üleandmise akt
Updated at : 09.08.2018
Äriruumi üürileping
Updated at : 09.08.2018
Eluruumi tagastamise akt
Updated at : 09.08.2018
Eluruumi üleandmise akt
Updated at : 09.08.2018
Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja müümiseks
Updated at : 09.08.2018
Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja üürileandmiseks
Updated at : 09.08.2018
Tähtajaline eluruumi üürileping
Updated at : 09.08.2018
Kinnisasja broneerimisleping
Updated at : 09.08.2018

Tarkvara arendustööde raamleping
Updated at : 09.08.2018
Tarkvaraarenduste ja nendega seotud intellektuaalse omandi õiguste üleandmise leping
Updated at : 09.08.2018
Osa müügileping
Updated at : 09.08.2018
Osanike leping
Updated at : 05.09.2018
Konfidentsiaalsusleping
Updated at : 09.08.2018
Litsentsileping
Updated at : 09.08.2018
Konfidentsiaalsuskinnitus
Updated at : 09.08.2018

Töö üleandmise-vastuvõtmise akt
Updated at : 09.08.2018
Agendileping
Updated at : 09.08.2018
Koostööleping kolme isiku vahel
Updated at : 09.08.2018
Tööjõu rendileping
Updated at : 09.08.2018
Sõiduki rendileandmise akt
Updated at : 09.08.2018
Raamatupidamisteenuse osutamise leping
Updated at : 09.08.2018
Osanike leping
Updated at : 05.09.2018
Promotsioonileping
Updated at : 09.08.2018
Koostööleping
Updated at : 09.08.2018
Reklaamileping
Updated at : 09.08.2018
Projektijuhtimise leping
Updated at : 09.08.2018
Vara kasutusse andmise akt
Updated at : 09.08.2018
Käsundusleping FIE-ga
Updated at : 09.08.2018
Käsundusleping
Updated at : 09.08.2018
Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja ostmiseks
Updated at : 09.08.2018
Töövõtuleping FIE-ga
Updated at : 09.08.2018
Töövõtuleping
Updated at : 09.08.2018
Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja müümiseks
Updated at : 09.08.2018
Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja üürileandmiseks
Updated at : 09.08.2018
Osaühingu juhatuse liikme leping
Updated at : 05.09.2018
Seadme rendileping
Updated at : 09.08.2018
Autorendileping
Updated at : 09.08.2018

Kavatsuste protokoll lepingu sõlmimiseks
Updated at : 09.08.2018
Investeerimislaenuleping
Updated at : 30.11.2018
Agendileping
Updated at : 09.08.2018
Võla laenuks vormistamise leping
Updated at : 06.09.2018
Free!
Lepingust taganemise avaldus
Updated at : 09.08.2018
Laenu allutamise leping
Updated at : 09.08.2018
Lihtne sõiduki müügileping
Updated at : 09.08.2018
Kinkeleping
Updated at : 09.08.2018
Osa müügileping
Updated at : 09.08.2018
Konstitutiivne võlatunnistus kahe isiku poolt
Updated at : 06.09.2018
Võlgniku pankrotiavaldus
Updated at : 06.09.2018
Nõude loovutamise leping
Updated at : 06.09.2018
Konstitutiivne võlatunnistus
Updated at : 06.09.2018
Deklaratiivne võlatunnistus
Updated at : 06.09.2018
Arve vaidlustus
Updated at : 06.09.2018
Müügileping
Updated at : 09.08.2018
Hüvitise nõue lennu hilinemise eest
Updated at : 06.09.2018
Kompromissileping
Updated at : 06.09.2018
Lepingu täitmise nõue
Updated at : 06.09.2018
Võlausaldaja pankrotiavaldus
Updated at : 06.09.2018
Pankrotihoiatus
Updated at : 06.09.2018
Sõiduki müügileping
Updated at : 09.08.2018
Parkimise leppetrahvi vaidlustus
Updated at : 06.09.2018
Nõudeavaldus pankrotimenetluses
Updated at : 06.09.2018
Hagiavaldus rahalises nõudes
Updated at : 06.09.2018
Vara kasutusse andmise akt
Updated at : 09.08.2018
Konfidentsiaalsusleping
Updated at : 09.08.2018
Käendusleping
Updated at : 06.09.2018
Seadme rendileping
Updated at : 09.08.2018
Nõudeavaldus võla tasumiseks
Updated at : 06.09.2018
Free!
Volikiri
Updated at : 05.09.2018
Konfidentsiaalsuskinnitus
Updated at : 09.08.2018
Laenuleping
Updated at : 09.08.2018

Töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Updated at : 09.08.2018
Tööjõu rendileping
Updated at : 09.08.2018
Free!
Töötaja töölepingu ülesütlemise avaldus
Updated at : 09.08.2018
Tööandja hoiatus
Updated at : 09.08.2018
Free!
Avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks
Updated at : 16.05.2018
Tööandja töölepingu ülesütlemise avaldus
Updated at : 09.08.2018
Koondamisteatis
Updated at : 09.08.2018
Töölepingu eelleping
Updated at : 09.08.2018
Töötaja varalise vastutuse leping
Updated at : 09.08.2018
Töölepingu lõpetamise kokkulepe
Updated at : 09.08.2018
Tähtajaline tööleping
Updated at : 04.04.2019
Free!
Puhkuseavaldus
Updated at : 09.08.2018
Tööandja sõiduauto kasutamise leping
Updated at : 09.08.2018
Tööandja vara kasutamise leping
Updated at : 09.08.2018
Tähtajatu tööleping
Updated at : 04.04.2019