Volikiri

Kui seadusest või kokkuleppest ei tulene teisiti, võib tehinguid teha esindaja vahendusel. Volituse andmine toimub vastava tahteavalduse tegemisega esindajale, isikule, kellega tehingu tegemiseks volitus antakse või avalikkusele. Käesolev dokument aitab vastava tahteavalduse vormistada. Avokaado volikiri sobib kasutamiseks, kui:

 • tehingut võib teha esindaja vahendusel
 • tehing ja seega ka volikiri ei nõua notariaalset vormi
 • volikiri vormistatakse esindajale, kolmandale isikule või avalikkusele

Hind 0 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millal võib tehingut teha esindaja vahendusel?

Tehingu võib teha esindaja kaudu, kui seadusest või kokkuleppest ei tulene kohustust teha tehingut isiklikult.

Volituse sisu määrab volitaja. Volitust tõlgendatakse selliselt, nagu pidi volitaja tahteavaldust või käitumist mõistma isik, kellele volitus anti või kes avalikkusele suunatud tahteavaldusele või volitaja avaldusele või käitumisele tugineb.

Volituse saaja võib olla ka piiratud teovõimega isik.

Millal tuleb volikirja vormistamiseks pöörduda notari poole?

Kinnistu, sealhulgas korteriomandi, jagamise, võõrandamise, üleandmise või muul viisil käsutamiseks tuleb volikirja andmiseks pöörduda notari poole, sest vastavalt seadusele peavad need tehingud olema tehtud notariaalselt tõestatud vormis. Samuti tuleb notari juurde pöörduda, kui soovitakse anda volitust esindaja nimel näiteks pärimismenetluses osalemiseks, äriühingu asutamiseks, EVK-s registreerimata osaühingu osa võõrandamiseks, esindatava pangaarve kasutamiseks, esindatavale väljamaksmisele kuuluva pensioni vastuvõtmiseks ja mitmete muude tehingute tegemisel.

Kas volitust võib teha mitmele isikule korraga?

Sama sisuga volitust võib teha mitmele isikule ning sellisel juhul eeldatakse, et igaüks neist võib esindatavat iseseisvalt esindada. Volituse sisus võib siiski ette näha, et esindajad võivad esindatavat esindada vaid ühiselt. Kuid ka ühise esindamise korral võib igaüks neist eraldi võtta esindatava nimel vastu tahteavaldusi.

Kas ja millal võib volitust tagasi võtta?

Volitaja võib igal ajal volituse tagasi võtta, isegi juhul, kui tegemist on tähtajalise volitusega. Volituse tagasivõtmine toimub tahteavalduse tegemisega esindajale või isikule, kellega tehingu tegemiseks oli volitus antud, või avalikkusele.

Volitajal on võimalus volituse andmisel esindaja või kolmanda isiku huvides oleva tehingu tegemiseks määrata, et volitus on tagasivõtmatu. Esindataval on õigus tagasivõtmatuna antud volituse mõjuval põhjusel tagasi võtta.

Millal volitus lõppeb?

Volitus lõppeb, kui:

 • esindaja on teinud tehingu, milleks volitus oli antud
 • tehingu tegemine, milleks volitus oli antud, on muutunud võimatuks
 • volituse tähtaeg möödub
 • saabub äramuutev tingimus, millega on seotud volituse lõppemine
 • esindatav võtab volituse tagasi
 • esindaja loobub volitusest
 • see tuleneb volituse andmise aluseks olevast tehingust
 • volituse andmise aluseks olev leping lõpeb
 • esindatav sureb
 • esindatavaks või esindajaks olev juriidiline isik lõpeb
 • kuulutatakse välja esindatava pankrot
 • esineb muu seaduses sätestatud volituse lõppemise alus

Eeldatakse, et esindus lõppeb ka juhul, kui kuulutatakse välja esindaja pankrot, esindaja sureb või tema üle seatakse eestkoste.

Kui volituse kohta on antud volikiri, tuleb see pärast volituse lõppemist esindatavale tagastada.

Kui volitus on antud tahteavaldusega kolmandale isikule või avalikkusele või kui esindatav on volituse andmisest kolmandale isikule või avalikkusele teada andnud, loetakse volitus kolmanda isiku või avalikkuse suhtes kehtivaks, kuni volitust ei ole samal viisil tagasi võetud või selle lõppemisest teatatud. See tähendab, et juhul, kui esindatav on volitusest teatanud kolmandale isikule ja seejärel volituse tagasi võtnud või volitus on lõppenud, kehtib see kolmanda isiku suhtes nii kaua, kuni esindatav sellest teda teavitab. Sama kehtib ka volituse piiramise korral. Kuid juhul, kui esindatav ei ole kolmandat isikut volituse lõppemisest või tagasivõtmisest teavitanud, aga kolmas isik on sellest siiski teadlik, loetakse volitus tema suhtes lõppenuks.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address