Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses

Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses esitatakse juhul, kui isik soovib vaidlustada tema suhtes algatatud maksekäsu kiirmenetlust. Vastuväite esitamisega jätkub nõude menetlus hagimenetluses juhul, kui avaldaja ei ole soovinud makseettepanekule vastuväite esitamise korral menetluse lõpetamist. Avokaado vastuväide maksekäsu kiirmenetluses sobib kasutamiseks, kui:

  • kohus on maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel teinud makseettepaneku
  • soovite makseettepaneku vaidlustada täielikult
  • soovite makseettepaneku osaliselt vaidlustada

Hind 21 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis on maksekäsu kiirmenetlus?

Maksekäsu kiirmenetlus on formaliseeritud menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada täitedokument (maksekäsk).

Maksekäsumenetluses ei toimu kohtuistungit ning kohus teeb lahendi üksnes maksekäsu kiirmenetluse avalduse põhjal. Kohus ei kontrolli põhjalikult, kas avaldaja võib nõude esitada.

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamisel teeb kohus määrusega makseettepaneku, mille järel tuleb võlgnikul tasuda väidetav võlg või esitada kohtule vastuväide.

Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud, teeb kohus määrusena maksekäsu summa sissenõudmise kohta. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele.

Millise tähtaja jooksul peab makseettepanekule vastuväite esitama?

Võlgnikul tasuda väidetav võlg koos intresside ja menetluskuludega tasuda 15 päeva (makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättetoimetamisest, või esitada sama tähtaja jooksul kohtule vastuväide.

Tähtaeg hakkab kulgema vastuväite kättesaamisele järgnevast päevast. Vastuväite esitamise viimaseks päevaks on tähtaja viimane päev. See tähendab, et tähtaja viimasel päeval peab olema vastuväide jõudnud kohtusse. Kui tähtaja viimane päev langeb puhkepäevale või riigipühale, loetakse tähtaja viimaseks päevaks puhkepäevale või riigipühale vahetult järgnev tööpäev.

Kas võlale on võimalik ka osaliselt vastuväide esitada?

Jah, makseettepanekule on võimalik vastuväidet esitada kas täielikult või osaliselt.

Kui esitada vastuväide kogu nõude vastu, siis see tähendab, et vaieldakse vastu tervele nõudele koos mistahes lisanõuetega, mis makseettepanekus on märgitud.

Kui nõuet osaliselt tunnustada, siis see tähendab, et ulatuses, milles nõuet tunnustatakse, kohustub võlgnik võlgnevuse tasuma.

Kas vastuväidet peab põhjendama?

Vastuväite põhjendamine ei ole kohustuslik, samuti ei lisata vastuväitele seda tõendavaid dokumente. Siiski peaks võlgnik arvestama, et vastuväite esitamine üksnes võla tasumisega viivitamise eesmärgil toob asja hagimenetluses arutamisel kaasa menetluskulude suurenemise ning lõppkokkuvõttes suureneb võlgnikult nõutav summa.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid