Vara kasutusse andmise akt

Vara kasutusse andmise akt sõlmitakse, kui üks isik soovib teisele anda kasutamiseks vara ning pooled soovivad reguleerida vara kasutamise tingimused ja poolte vastutuse ulatuse. Avokaado vara kasutusse andmise akt sobib kasutamiseks, kui:

  • vara omanik soovib vara kasutusse anda
  • teine isik soovib vara kasutada
  • pooled soovivad reguleerida vara kasutamise tingimusi

Hind 21 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas vara kasutaja võib vara anda kolmanda isiku kasutusse?

Pooled saavad lepingus kokku leppida, kas kasutaja võib vara anda ilma omaniku nõusolekuta kolmanda isiku kasutusse. Üldjuhul soovib omanik keelata vara kasutajal vara kolmandate isikute valdusesse anda. Juhul, kui on lubatud vara andmine kolmandate isikute kasutusse ning vara kahjustub või hävineb kolmanda isiku valduses oleku ajal, vastutab kasutaja vara hävimise ja kahjustumise eest ning kohustub hüvitama omanikule tekkinud kahju.

Juhul, kui kasutajale ei ole lubatud anda vara kolmandate isikute kasutusse, on omanikul õigus nõuda lepingu rikkumise eest leppetrahvi.

Kes vastutab vara kahjustumise või hävimise eest?

Vara kasutaja valdusesse üleandmisega läheb kasutajale üle ka vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, mis tähendab, et alates vara üle valduse saamisest vastutab kasutaja vara kahjustumise ja hävimise eest. Kasutaja on kohustatud hüvitama omanikule hooletu või väära kasutamisega Varale tekitatud kahju. Kasutaja ei vastuta, kui kahjustumine või hävimine oli otseselt vara tavapärase ja eesmärgipärase kasutamise tulemus.

Kes peab tasuma vara säilitamise ja parandamise kulud?

Tasuta kasutamise puhul on seadusest tulenev eeldus, et kasutaja kannab vara säilitamisest tulenevad kulud, kuid muude varale tehtavate kulutuste hüvitamist on kasutajal õigus nõuda vaid juhul, kui selles oli eelnevalt omanikuga kokku lepitud või kui kulutuste tegemine oli omaniku huvides. Kasutajal on õigus võtta ära enda poolt asjale tehtud parendused, kui see on asja kahjustamata võimalik.

Mis saab, kui kasutaja rikub lepingu tingimusi?

Juhul, kui kasutaja rikub lepingus sätestatud tingimusi, on omanikul õigus nõuda vara kasutamise lõpetamist ja nõuda vara kasutaja valdusest tagasi. Samuti on omanikul õigus nõuda lepingu rikkumise eest leppetrahvi.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi suurus ei sõltu reaalse kahju tekkimisest või selle suurusest, vaid muutub kokkulepitud summas sissenõutavaks, kui üks pool lepingut rikub. See tähendab, et teine pool ei pea tõendama endal kahju tekkimist või tekkinud kahju suurust.

Samas on poolel õigus nõuda kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata. Seega, kui lepingu rikkumise tulemusena tekib poolele kahju suuremas summas, kui leppetrahv, on poolel õigus lepingu rikkujalt nõuda täiendavalt kahju hüvitamist.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address