Töötaja varalise vastutuse leping

Varalise vastutuse kokkuleppega võtab töötaja endale vastutuse temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest sõltumata töötaja süüst ning tööandja kohustub maksma töötajale selle eest hüvitist. Avokaado töötaja varalise vastutuse kokkulepe sobib kasutamiseks, kui:

 • töötaja kasutuses on tööandja vara
 • töötaja nõustub vara eest vastutama sõltumata tema süüst
 • tööandja maksab töötajale kokkuleppe sõlmimise eest hüvitist
 • pooled lepivad kokku vastutuse rahalises ülempiiris

Hind 21 € / aeg ~10 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis on töötaja varalise vastutuse kokkuleppe eesmärk?

Üldjuhul vastutab töötaja tööandja vara kahjustumise või hävimise eest vaid juhul, kui ta on selles süüdi. Varalise vastutuse kokkuleppega võtab töötaja sõltumata süüst vastutuse temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest. See tähendab, et töötaja vastutab tema kasutusse antud vara puudujäägi, hävimise, rikkumise, riknemise, lõhkumise, kaotsimineku, purunemise vms eest lepingus sätestatud ulatuses ning et tööandja ei pea tõendama töötaja süüd vara kahjustumisel.

Kas tööandjal on õigus nõuda varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimist?

Nagu dokumendi nimigi viitab, on tegemist kokkuleppega, mis tähendab, et mõlemad pooled peavad kokkuleppega nõustuma. Seega ei saa tööandja nõuda töötajalt varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimist, kui töötaja kokkuleppe sõlmimisega või selle tingimustega nõus ei ole.

Millistele tingimustele peab varalise vastutuse kokkulepe vastama?

Töölepinguseaduse § 75 lõike 2 alusel kehtib töötaja ja tööandja vahel sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe vaid juhul, kui:

 • see on sõlmitud kirjalikult
 • see on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud
 • töötajale usaldatud varale on ligipääs ainult töötajal või kindlaksmääratud töötajate ringil
 • on kokku lepitud vastutuse rahalises ülempiiris
 • tööandja maksab töötajale vastutuse ülempiiri arvestades mõistlikku hüvitist

Kui suur peaks olema vastutuse rahaline ülempiir?

Vastutuse ülempiir tähistab summat, millest suuremat ei saa tööandja töötajalt vara hävimise või kahjustumise korral nõuda. Ülempiiri määramisel on soovitatav arvestada vara väärtust, tööandja poolt kasutusele võetud vahendeid vara säilitamiseks (nt turvakaamerad) või kahju vähendamiseks (nt kindlustuse olemasolu). Kui tekkinud kahju on väiksem, kui lepingus märgitud ülempiir, on tööandjal õigus nõuda summat, mis vastab tegelikule kahjule. 

Rahalise vastutuse ülempiiri sätestamine ei välista tööandja õigust nõuda täiendava kahju hüvitamist, kuid sel juhul peab tööandja tõendama töötaja süü kahju tekkimisel.

Kas töötajale peab maksma hüvitist varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimise eest?

Tööandjal on seadusest tulenev kohustus maksta töötajale hüvitist varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimise eest. Hüvitise mõistlikkust tuleb hinnata igal konkreetsel juhtumil eraldi, kuid see peab olema vastavuses rahalise vastutuse ülempiiriga (ehk mida suurem ülempiir, seda suurem hüvitis). Hüvitis ei saa sisalduda töötasu alammääras.

Pooled saavad ise kokku leppida, kas hüvitist makstakse igakuiselt või ühekordselt lepingu sõlmimisel. 

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address