Töötaja töölepingu ülesütlemise avaldus

Töötaja võib tähtajatu töölepingu igal ajal korraliselt üles öelda järgides seaduses sätestatud etteteatamistähtaegu. Mõjuva põhjuse esinemisel on tal õigus nii tähtajatu kui ka tähtajaline tööleping erakorraliselt üles öelda. Erakorralist ülesütlemist peab töötaja alati kirjalikult põhjendama. Avokaado töötaja töölepingu ülesütlemise avaldus sobib kasutamiseks, kui

  • töötaja soovib töölepingu üles öelda
  • ülesütlemine on korraline või erakorraline
  • üles öeldakse kas tähtajaline või tähtajatu tööleping

Hind 0 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mille poolest erinevad korraline ja erakorraline ülesütlemine?

Korralise ülesütlemisega on tegemist, kui töötaja omal soovil tahab töölepingut lõpetada ning põhjuseks ei ole mõni tööandja poolne rikkumine või töötajast tulenev erakorraline põhjus (näiteks töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd). Korralisel ülesütlemisel ei pea töötaja ülesütlemist põhjendama.

Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, eelkõige kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist. Näiteks juhul kui tööandja on lepingut rikkunud või kui töötaja tervisliku seisundiga.

Kas tähtajalise töölepingu võib üles öelda?

Üldjuhul eeldatakse, et tähtajaline tööleping kehtib kuni tähtaja lõpuni ning seda ei saa korraliselt üles öelda, välja arvatud tööleping, mis on sõlmitud teise töötaja asendamise ajaks. Muudel juhtudel saab tähtajalise töölepingu üles öelda vaid erakorraliselt.

Kui palju peab töölepingu ülesütlemisest ette teatama?

Korralisest ülesütlemisest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva.

Üldjuhul peab ka erakorralisest ülesütlemisest tööandjat ette teavitama vähemalt 30 kalendripäeva, välja arvatud kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni.

Juhul kui töötaja ütleb töölepingu üles katseajal, peab ta sellest ette teatama 15 kalendripäeva.

Millistel põhjustel võib töölepingu erakorraliselt lõpetada?

Juhul, kui töötaja soovib töölepingu erakorraliselt lõpetada, peab ta seda tööandjale alati kirjalikult põhjendama.

Üheks põhjuseks töölepingu erakorraliseks lõpetamiseks võib olla olukord, kus tööandja on oma kohustusi oluliselt rikkunud, eelkõige kui:

  • tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatel või kolmandatel isikutel;
  • tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega;
  • töö jätkamine on seotud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele.

Samuti on töötajal õigus leping erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd.

Oluline on silmas pidada, et töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama. Pärast mõistliku aja möödumist, ei ole töötajal enam õigust töölepingut erakorraliselt sellel põhjusel üles öelda.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address