Töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Töötaja võib anda tööandjale nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Avokaado töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks:

  • eeldab, et töötajal on kehtiv töösuhe tööandjaga
  • võimaldab anda töötandjale vabatahtlikult õiguse töötaja isikuandmete töötlemiseks
  • võimaldab täpsustada andmeid, mille töötlemist lubatakse

Hind 7 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millisel puhul peaks sellise nõusoleku andma?

Antud nõusolek tuleks töötajalt küsida juhul, kui töösuhtes on vajalik töötaja isiuandmete töötlemine. Nõusoleku andmine peab olema vabatahtlik, see tähendab, et nõusoleku andmise või küsimise eelduseks on see, et töötajal peab olema võimalus ka nõusoleku andmisest keelduda ning see ei tohi kaasa tuua negatiivseid tagajärgi töötajale. Nõusolek ei ole vabatahtlik, kui töötaja ja tööandja on selgelt ebavõrdses seisus.

Kas tööandja võib küsida nõusolekut mistahes isikuandmete töötlemiseks?

Töösuhtes on seaduse alusel lubatud ainult selliste andmete töötlemine, mis on otseselt vajalikud tööülesannete täitmiseks (näiteks nimi, aadress, isiku erialane kvalifikatsioon ja sõltuvalt töö iseloomust ka muud andmed). Muude isikuandmete töötlemist töösuhtes, mis eeldavad töötaja nõusolekut (nt andmed tervise, rassi, usu, poliitiliste vaadete vms kohta) tuleb üldjuhul vältida. Kui muu seaduslik alus selliste andmete töötlemiseks puudub (näiteks võib töötaja terviseandmeid koguda ka töötervishoiu ja ohutuse seaduse nõuete täitmiseks), siis tuleb isikuandmete töötlemisest hoiduda või õigusvastane töötlemine koheselt lõpetada.

Kui olen nõusoleku andnud, kas siis võin selle ka tagasi võtta?

Jah, isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku võib nõusoleku andja alati tagasi võtta. Lisaks on nõusoleku andnud isikul õigus olla unustatud, s.t. et töötajal on õigus nõuda andmete kustutamist, kui andmete kogumise eesmärk on ammendunud. Samas, see õigus on siiski teataval määral piiratud tööandja seadusliku kohustusega andmeid säilitada.

Kas minul töötajana on veel mingeid õigusi seoses isikuandmetega?

Töötajal on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, ning saada kogutud andmete koopiaid, infot andmete koosseisust, töötlemise eesmärkidest, adressaatidest, andmete allikast (kui andmed ei pärine töötajalt), andmete säilitamise perioodist, samuti esitada kaebusi. Nõusoelku küsimisel peab Töötajat teavitama nimetatud õigustest. Teavitada tuleb kokkuvõtlikult, selgelt, arusaadavalt, lihtsasti kättesaadavas vormis, kasutades selget ja lihtsat keelt ning selgitused võivad olla eluliste näidete vormis.

Lisaks on töötajal õigus nõuda andmete töötlejalt (tööandjalt) tema kohta käivate andmete ülekandmist teisele töötlejale. Töötajal on võimalik nõuda tema kohta tööandja poolt kogutud andmete väljastamist struktureeritud ja üldkasutaval digitaalsel kujul ning ülekandmist teisele töötlejale.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address