Töölepingu eelleping

Töölepingu eelleping sõlmitakse juhul, kui isikud soovivad sõlmida töölepingu, kuid töötaja tööle asumise kuupäev ei ole teada ning see sõltub takistuse äralangemisest või teatud tingimuse saabumisest (näiteks elamisloa saamisest). Avokaado töölepingu eelleping sobib kasutamiseks juhul kui:

  • pooled kavatsevad sõlmida töölepingu
  • tööle asumise aeg ei ole teada
  • pooled soovivad fikseerida töölepingu põhitingimused

Hind 34 € / aeg ~10 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Milleks sõlmida töölepingu eelleping?

Töölepingu eelleping sõlmitakse peamiselt selleks, et määrata kindlaks tulevikus sõlmitava töölepingu põhitingimused (ametinimetus, palk, puhkus jms) juhul, kui töölepingu kohene sõlmimine on võimatu, näiteks ei ole teada täpne tööle asumise aeg (näiteks ehitisel, kus tööle asutakse, ei ole kasutusluba või ei ole töötajal elamisluba).

Kas eellepingu sõlmimisega tekib pooltel kohustus sõlmida tööleping?

Eellepinguga kohustuvad lepingupooled sõlmima teatud asjaolude saabumisel töölepingu kokkulepitud tingimustel. Kui aga üks pool keeldub töölepingut sõlmimast, kuigi eellepingus nimetatud tingimused on saabunud, ei pruugi olla võimalik nõuda eellepingu täitmist ehk töölepingu sõlmimist. Seetõttu on soovitatav leppida kokku leppetrahvi kohaldamises.

Kas töölepingu eellepingus peaks kokku leppima leppetrahvis?

Töölepingu eellepingu puhul on leppetrahvi eesmärgiks tagada, et teatud tingimuste saabumisel või takistuste äralangemisel pooled töölepingu ka sõlmiksid. Kuivõrd töölepingu eellepingu sõlmimine tekitab mõlemas pooles mõistliku ootuse töölepingu sõlmimiseks ning kui pooled sellega on arvestanud tulevaste plaanide tegemisel, siis töölepingu mittesõlmimine tekitab kindlasti mingisuguse kahju teisele poolele. Arvestades, et taolist kahju on keeruline tõestada, on kasulikum kokku leppida leppetrahvis, mis iseenesest ei välista kahju hüvitamise nõuet osas, milles leppetrahv kahju suurust ei kata.

Samas kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address