Tähtajatu tööleping

Tööleping on töötaja ja tööandja vahel sõlmitav kokkulepe, mille kohaselt töötaja teeb tööandjale tööd, allub tema juhtimisele ja kontrollile ning tööandja maksab töötajale töö eest tasu ja tagab talle ettenähtud töötingimused. Avokaado tähtajatu tööleping:

 • sobib enamike töösuhete puhul
 • sobib, kui soovite sõlmida tähtajatu töölepingu
 • võimaldab reguleerida töölepingus ka konkurentsipiirangut ning intellektuaalse omandi kasutamist
 • võimaldab lisada ka töötaja isikuandmete töötlemise nõusoleku

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millisel juhul tuleb töö tegemiseks sõlmida tööleping?

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Töölepinguline suhe on suunatud töötamise protsessi, mitte otseselt tulemuse saavutamise reguleerimisele. Töölepingu tingimusi ei kohaldata lepingule, mille alusel töö tegemiseks kohustatud isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul suurel määral iseseisev. Siiski ei pruugi ainuüksi töötaja suhtelise iseseisvuse fakt alati tähendada, et poolte õigussuhe ei ole tööleping. Töölepingu seadust ei kohaldata juriidilise isiku juhtorgani (juhatuse liikme, nõukogu liikme) ega välismaa äriühingu filiaali juhataja lepingule.

Kas tööleping peab olema kirjalik?

Tööleping tuleb sõlmida kirjalikult, kuid samas tööleping kehtib ka juhul, kui seda vorminõuet on rikutud. Vorminõude järgimata jätmine tühisust kaasa ei too ja tööleping on sõlmitud ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mis on eeldatavasti tasuline. See põhimõte tagab töötajale parema kaitse, sest lepingu vormistamata jätmisega ei kaasne olukorda, et töösuhet ei tunnustata.

Kes on töölepingu poolteks?

Töölepingu poolteks on ühelt poolt tööandja juriidilise isikuna, mida esindab juhatuse liige või töölepingu sõlmimiseks volitatud isik ja teiselt poolt töötaja füüsilise isikuna. 

Mis on töölepingu ja töövõtulepingu vahe?

Esiteks, töölepingule kohaldub töölepingu seadus, töövõtulepingule aga võlaõigusseadus. Töölepingu erinevus töövõtulepingust seisneb reguleerimisobjektis. Töövõtulepingu puhul on reguleerimisobjekt töö tulemus. Töö tellijat huvitab ainult kokkulepitud tingimuste kohane töötulemus (töö üleandmine) kindlaks ajaks. Seetõttu on töövõtjal vabadus korraldada tööprotsessi tulemuse saavutamiseks. Ta ei allu tellija juhtimisele ega kontrollile ning kogu vastutus õigeaegse ja kokku­lepitud tingimuste kohase töötulemuse eest lasub töövõtjal, kes saab tasu üksnes üleantud töötulemuse eest, kuludest sõltumata. Töölepingu puhul reguleeritakse tööandjast sõltuva töö tegemist – tööprotsessi, mida juhib, korraldab ja kontrollib tööandja. Töötaja on kohustatud oma ülesanded täitma tööandja nõuete kohaselt. Töölepingu alusel teeb töötaja tööd tööandjale ja sellega kaasneb viimasele ka tunduvalt rohkem kohustusi kui näiteks tellijal töövõtja suhtes. Tööandja on kohustatud looma tingimused töö tegemiseks, tagama töötajale palga, korraldama töötegemise aja ja koha ning andma töötajale puhkust. Tellijal pole töövõtusuhtes muud kohustust kui töö vastu võtta ja selle eest tasuda. Tellija ei ole seotud töövõtja töö korraldamise ega juhtimisega. Töövõtja teeb töö omal riisikol ja korraldab ise oma tegevuse.

Mida peaks töölepingu sõlmimisel silmas pidama?

Tuleb meeles pidada, et tööleping paneb mõlemale poolele kohustuse - tööandjale kohustuse kindlustada töötaja kokkulepitud tööga ning töötajale kohustuse teha kokkulepitud tööd.

Töölepingu sõlmimisel on oluline leppida lepingus võimalikult selgelt kokku kõikides peamistes lepingu tingimuses, sealhulgas vähemalt:

 • tööle asumise aeg
 • katseaja kohaldamine ja kestus
 • ametinimetus ja ülesannete kirjeldus (tööülesandeid ei pea töölepingus üksikasjalikult kirjeldama, üksikasjaliku tööülesannete kirjelduse võib vormistada töölepingu lisana näiteks ametijuhendis)
 • töötamise koht (vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega)
 • töötasu, selle maksmise protseduur ja võimalikud lisatasud
 • töö- ja puhkeaeg
 • puhkuse pikkus ja selle määramise kord
 • viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad

 

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address