Tööjõu rendileping

Tööjõu rendisuhe tähendab, et tööandjaks on rendiagentuur, kes on sõlminud töötajaga töölepingu, mille alusel on töötaja andnud nõusoleku töötada ajutiselt kolmanda isiku ehk kasutajaettevõtte juhtimise ja kontrolli all. Tööjõu rendileping sõlmitakse tööandja ehk rendileandja ja kasutajaettevõtte vahel eesmärgiga reguleerida nendevahelist koostööd. Avokaado tööjõu rendileping sobib kasutamiseks kui:

  • rendileandjal on töötajaga tööleping
  • töötaja on nõustunud renditööga
  • kasutajaettevõtja soovib töötajat ajutiselt kasutada

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kes vastutab töötajale tasu maksmise eest?

Kui töötaja renditakse mingiks perioodiks kasutajaettevõtjale, siis töötaja tööandjaks jääb ikkagi rendileandjast ettevõte. Seetõttu on ka rendileandja kohustuseks tagada töötajale töö ning maksta tehtud töö eest töötasu. Kasutajaettevõtja kohustuseks on pakkuda töötajale töötamiseks sobivaid tingimusi.

Kas renditöösuhte puhul võib sõlmida järjestikku mitu tähtajalist töölepingut?

Töölepinguseadus näeb ette, et juhul, kui tööandja ja töötaja vahel on sõlmitud tähtajaline tööleping samalaadse töö tegemiseks järjestikku rohkem kui kaks korda või kui tähtajalist lepingut on pikendatud rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks. Renditöösuhte puhul sätestab töölepinguseadus aga erandi - tähtajalise töölepingu pikendamise piirangut kohaldatakse iga kasutajaettevõtja kohta eraldi. See tähendab, et selleks, et tähtajaline tööleping ei muutu pikendamiste tõttu tähtajatuks, kui tööd osutatakse erinevatele kasutajaettevõtjatele.

Kelle korraldustele peab töötaja alluma?

Üldjuhul korraldab renditöösuhtes töötaja tööd kasutajaettevõtja, kuid pooled võivad leppida kokku ka teistsuguses töökorralduses. Olukorras, kus kasutajaettevõtja ja tööandja korraldused on omavahel vastuolus, peab töötaja lähtuma siiski enda tööandja ehk rendileandja korraldustest.

Millised kohustused on kasutajaettevõtjal renditöötaja ees?

Töölepinguseaduse alusel on kasutajaettevõtjal kohustus teavitada renditöötajat talle sobivatest vabadest töökohtadest, kus oleks võimalik sõlmida tähtajatu tööleping. Kui kasutajaettevõtja seda kohustust ei täida, peab seda tegema rendileandja. See eeldab kasutajaettevõtja ja rendileandja pidevat infovahetust, mille kord on soovitatav kokku leppida juba tööjõu rendilepingus.

Samuti on kasutajaettevõtja kohustus tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine. Soovitatav on kokku leppida, et töökeskkonnaalase juhendamise ja väljaõppe viib läbi kasutajaettevõtja, kuid rendileandjal säilib õigus seda kontrollida, sest töötaja tervise ja elu säilimise eest vastutab siiski rendileandja kui tööandja.

Ka töötaja tervisekontrolli läbiviimise eest vastutab kasutajaettevõtja, kuid rendileandja kulul. See tagab töötajate sarnase kohtlemise kasutajaettevõttes ilma täiendavate kuludeta.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address