Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise avaldus

Tähtajatu üürilepingu korraliseks ülesütlemiseks piisab ülesütleva lepingupoole soovist üürileping lõpetada. Võlaõigusseadus näeb avaldusele ette kindlad vormi- ja sisunõuded. Avokaado tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise avaldus:

  • sobib kasutamiseks nii üürniku kui üürileandja poolsel üürilepingu ülesütlemisel
  • sobib kasutamiseks tähtajatu elu- ja äriruumi üürilepingu ülesütlemisel
  • vastab seaduses ettenähtud nõuetele

Hind 21 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kui palju peab lepingupool üürilepingu korralisest ülesütlemisest ette teatama?

Kinnisasja ning elu- või äriruumi üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Eluruumi üürimise puhul on antud kolmekuine tähtaeg miinimum, poolte kokkulepe lühema etteteatamisperioodi osas on tühine. Äriruumide puhul aga võivad pooled kokku leppida ka lühemas etteteatamise ajas. Samas võivad pooled ka eluruumi puhul kokku leppida pikemas etteteatamise perioodis.

Kas üürilepingu ülesütlemisavaldus peab olema kindlas vormis?

Seaduse kohaselt võib üürileandja või üürnik elu- või äriruumi üürilepingu üles öelda ülesütlemisavaldusega, mis on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm tähendab, et avaldust peab olema võimalik kirjalikult produtseerida (s.o. avaldus võib olla ka edastatud ka e-posti või tekstisõnumi teel).

Elu- ja äriruumide üürilepingu ülesütlemisavalduse sisule on seaduses sätestatud samuti kindlad nõuded: ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt andmed üüritud asja, lepingu lõppemise päeva, ülesütlemise aluse kohta ning eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul peab avaldus sisaldama ka ülesütlemise vaidlustamise korda ja tähtaegu.

Kui ülesütlemisavaldus ei vasta eeltoodud nõuetele, on sellise avaldusega tehtud ülesütlemine tühine.

Kas üürnikul on üürilepingu ülesütlemiseks vaja abikaasa nõusolekut?

Üürnikul on eluruumi üürilepingu ülesütlemiseks vaja üüritud eluruumis temaga koos elava abikaasa nõusolekut, mis peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kui abikaasa nõusolekut ei ole võimalik saada või kui abikaasa selle andmisest mõjuva põhjuseta keeldub, võib üürnik nõuda abikaasalt nõusoleku andmist kohtus ning sellisel juhul asendab nõusolekut vastav kohtuotsus.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address