Tähtajatu eluruumi üürileping

Üürilepinguga kohustub üürileandja andma üürnikule kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest üüri. Kui üldiselt võimaldab võlaõigusseadus lepingupooltel lepingutingimusi enda soovi järgi kujundada, siis eluruumi üürilepingu puhul sisaldab võlaõigusseadus hulgaliselt kohustuslikke norme, mis on mõeldud eelkõige üürniku kaitseks ning millest pooled omavahelise kokkuleppega ei või kõrvale kalduda. Avokaado tähtajatu eluruumi üürileping:

  • sobib kasutamiseks nii korteri kui maja üürileandmisel/üürimisel;
  • võimaldab sätestada ettemaksu ja tagatisraha;
  • sobib sõlmimiseks tähtajatult.

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas eluruumi üürileping peab olema kirjalik?

Seadus ei sätesta üürilepingule küll kohustuslikku kirjalikku vormi, kuid soovitav on siiski üürileping kirjalikult sõlmida, et vältida võimalikke vaidlusi ja ebaselgusi ruumide üürimisega seotud kokkulepete osas. Lisaks, kui eluruumi üürilepingut tähtajaga üle ühe aasta ei ole sõlmitud kirjalikus vormis, loetakse leping sõlmituks tähtajatult, kuid sellist lepingut ei või üles öelda selliselt, et leping lõpeks varem kui ühe aasta möödumisel eluruumi üürnikule üleandmisest.

Kui üürileandjaks on äriühing, siis kas üürile tuleb lisada käibemaks?

Ei, eluruumi üürile ei lisata käibemaksu. Äriruumide üürileandmisel on võimalus, et kui üürileandjaks olev ühing on käibemaksukohuslane ning on Maksu- ja Tolliametit eelnevalt kirjalikult teavitanud, siis võib lisada üürile käibemaksu. Eluruumi üürileandmise korral aga üürile käibemaks ei lisandu.

Kas üürnik peab maksma ettemaksu?

Ettemaksu tasumise kohustust seadusest ei tulene, selles tuleb lepingupooltel lepingus eraldi kokku leppida. Ettemaksu suuruse osas ei ole samuti kohustuslikke sätteid, kuid ettemaks peaks olema siiski mõistlikus suuruses, arvestades üüriperioodi pikkust ning muid lepingut puudutavaid asjaolusid. Eluruumi üürisuhetes on tavapäraseks ettemaksuks 1 kuni 3 kuu üür.

Kas üürnik peab maksma tagatisraha?

Tagatisraha maksmine ei ole seaduse kohaselt kohustuslik ning lepingupooled peavad tagatisraha maksmise lepingus kokku leppima. Eluruumi üürilepingu puhul võib tagatisraha suuruseks olla kuni 3 kuu üüri summa. Üürileandja peab tagatisraha hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi vähemalt kohaliku keskmise intressiga ning intress kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha.

Mis on üürileandja pandiõigus?

Üürileandja pandiõigus on seaduses sätestatud pandiõigus üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks üüritud eluruumis asuvatele ja selle sisustusse või kasutamise juurde kuuluvatele vallasasjadele. Pandiga on tagatud jooksva ja sellele eelneva aasta üüri nõuded, samuti hüvitisnõuded.

Kui üürnik tahab ära kolida või ruumides leiduvaid asju ära viia, võib üürileandja asju kinni pidada ulatuses, mis on vajalik tema nõuete täitmise tagamiseks.

Kas eluruumi üürilepingus võib sisalduda leppetrahv?

Ei, võlaõigusseaduse kohaselt on tühine kokkulepe, millega eluruumi üürnikku kohustatakse lepingu rikkumise korral tasuma leppetrahvi.

Kas üürnik peab alati maksma kõikide kommunaalkulude ja muude eluruumi kasutamisega seotud kulude eest?

Lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma muid üüritud eluruumiga seotud kulusid üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud.

Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud eluruumi kasutamisega.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address