Reklaamileping

Reklaamileping sõlmitakse juhul, kui üks isik soovib reklaamida oma toodet, teenust, üritust vms teise isiku poolt pakutava teenuse vahendusel. Reklaami avaldamine võib toimuda nii ühekordselt, korduvalt või teatud perioodi jooksul. Avokaado reklaamileping:

  • sobib, kui isikul on soov midagi reklaamida
  • võimaldab tellijal ka reklaami ise kujundada
  • võimaldab reklaami avaldada teise isiku teenuseid kasutades

Hind 34 € / aeg ~10 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas täitjal on õigus tellija reklaami muuta?

Täitjal on kohustus avaldada tellija poolt esitatud või tellitud reklaam muutmata kujul, kui reklaam vastab tellija esitatud tehnilistele tingimustele. Juhul kui täitja avastab enne reklaami avaldamist selles puudusi, on täitjal õigus (aga mitte kohustus) teavitada sellest tellijat, et vajadusel muudatused kooskõlastada. Ilma tellija nõusolekuta ei ole täitjal lubatud reklaami muuta.

Kas täitjal on õigus keelduda reklaami avaldamisest?

Täitjal on õigus keelduda reklaami avaldamisest, kui reklaami sisu ei vasta Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele või kui see on vastuolus avaliku korra või sündsustundega.

Kes vastutab, kui reklaami sisu on vastuolus kehtiva õigusega (sh autoriõigustega)?

Kui reklaami kujundab tellija ise, vastutab reklaami sisu eest tellija ning ta kohustub ka tagama, et reklaami sisu oleks vastavuses kehtiva õigusega ning et kasutatud elemendid ei rikuks kellegi autoriõiguseid. Kui reklaami kujundab täitja, on ka vastav vastutus täitjal.

Kas pooled võivad lepingu igal ajal lõpetada?

Lepingus on sätestatud poolte õigus leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette. Etteteatamistähtaega ei pea järgima, kui pool soovib lepingut lõpetada põhjusel, et teine pool ei täida lepingut.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi suurus ei sõltu reaalse kahju tekkimisest või selle suurusest, vaid muutub kokkulepitud summas sissenõutavaks, kui üks pool lepingut rikub. See tähendab, et teine pool ei pea tõendama endal kahju tekkimist või tekkinud kahju suurust.

Samas on poolel õigus nõuda kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata. Seega, kui lepingu rikkumise tulemusena tekib poolele kahju suuremas summas, kui leppetrahv, on poolel õigus lepingu rikkujalt nõuda täiendavalt kahju hüvitamist.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address