Parkimise leppetrahvi vaidlustus

Tasulises eraparklas parkimisel võib parkimiskorraldaja parkimistasu maksmata jätmise korral esitada leppetrahvi nõude vastavalt parklasse paigaldatud parkimistingimustele. Juhul, kui leppetrahvi nõue on esitatud alusetult või leiad, et mingil muul põhjusel on leppetrahvi nõude esitamine ebaõige, võid esitada sellele vaidlustuse. Avokaado parkimise leppetrahvi vaidlustus sobib kasutamiseks, kui

  • oled saanud eraparklas leppetrahvi nõude
  • leppetrahvi nõude esitamine ei olnud õigustatud
  • parkimiskorraldaja lepingutingimused võimaldavad esitada vaidlustust muul viisil kui parkimiskorraldaja blanketil

Hind 7 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis on parkimise leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi eesmärgiks on tagada lepingu täitmine ning vältida võimalikku lepingurikkumist tulevikus.

Leppetrahvi tuleb eristada kohaliku omavalitsuse heaks töötava ametiisiku poolt väljastatud viivistasu otsusest.

Mis vahe on leppetrahvil ja viivistasu otsusel?

Leppetrahv erineb kohaliku omavalitsuse heaks töötava ametiisiku poolt tehtud viivistasu otsusest selle poolest, et tegemist ei ole haldusorgani poolt määratud ja kohaliku omavalitsuse arvele tasumisele kuuluva rahasummaga, vaid eraisikute vahelisest lepingust tuleneva kohustusega.

Leppetrahvi erinevus väärteo eest karistusena määratavast trahvist seisneb selles, et leppetrahv on lepinguline sanktsioon lepingu rikkumise eest, samal ajal kui karistusena määrataval trahvil on avalik karistuslik iseloom, mille eesmärgiks on tõkestada avaliku õiguskorra rikkumisi, mistõttu viimast võib rakendada vaid ametiisik.

Viivistasu otsus on täitedokument, s.t. et selle mittetasumisel antakse viivistasu otsuses märgitud summa sissenõudmine otse kohtutäiturile.

Leppetrahvi nõuet aga ei saa otse kohtutäiturile sissenõudmiseks edastada ning parkimiskorraldajal tuleb üritada see läbirääkimiste või kohtumenetluse kaudu sisse nõuda.

Kas parklas parkimisega on ikka parkimiseks leping sõlmitud?

Leping tuleb lugeda sõlmituks, kui mõlemad pooled on sellekohast tahet väljendanud, tehes muuhulgas tahte väljendamise soovile viitavaid toiminguid. Seega võib lepingu sõlmimisega olla tegemist ka juhul, kui klient pargib auto tasulisele parkimisalale pärast seda, kui tal on olnud mõistlik võimalus tutvuda parkimisala sissesõidu juures olevate lepingutingimustega. Auto parkimisega on klient sellisel juhul väljendanud nõusolekut olla õiguslikult seotud ning sellest hetkest loetakse ka leping sõlmituks.

Kui varem on olnud erinevad arusaamad, kas vastava liiklusmärgi või infotahvli taha auto parkimisel on ikka leping sõlmitud või mitte, siis hiljutises lahendis asjas 3-2-1-3-16 on Riigikohus väga selgelt jaatanud ja välja toonud, et sellisel viisil lepingu sõlmine on täiesti võimalik.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address