Osaühingu üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Osaühingu osanikud võivad otsuseid vastu võtta üldkoosolekul või üldkoosolekut korraldamata. Kui otsuse vastuvõtmiseks korraldatakse üldkoosolek, tuleb tavaliselt juhatusel saata osanikele teated üldkoosoleku toimumise kohta. Avokaado osaühingu üldkoosoleku kokkukutsumise teade sobib kasutamiseks kui:

  • soovitakse võtta vastu osanike otsuseid üldkoosolekul
  • vastab seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise korra nõuetele
  • sobib kasutamiseks kui osanikud ei saa või ei soovi otsust koosolekuta vormistada

Hind 7 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kes ja millisel juhul võib üldkoosoleku kokku kutsuda?

Tavapäraselt kutsub üldkoosoleku kokku juhatus. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku, kui see on osaühingu huvides vajalik, samuti kui:

  • osaühingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui äriseadustikus nõutud minimaalne osakapitali suurus (2500 eurot) või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus või
  • seda nõuab nõukogu või audiitor või
  • seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.

Kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul nõukogu, audiitori või osanike nõude saamisest, on nõukogul, audiitoril või osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda

Millal tuleb üldkoosoleku kokkukutsumise teade osanike saata?

Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Ühingu põhikirjas võib olla ette nähtud ka pikem etteteatamise periood.

Kuhu ja mis vormis peab üldkoosoleku kokkukutsumise kutsed saatma?

Osanike koosoleku toimumise teade tuleb saata kõigile osanikele osanike nimekirja kantud aadressil või elektronposti aadressil. Kui osaühingu juhatus teab või peab teadma, et osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil.

Kui osa kuulub mitmele isikule ühiselt ja osanikud ei ole määranud endale osast tulenevate õiguste teostamiseks ühist esindajat, loetakse osanike koosoleku kokkukutsumise teade saadetuks kõigile osa ühiselt omavatele isikutele ka juhul, kui see on saadetud üksnes neile osanikele, kes on osanikena kantud osanike nimekirja. Kui osaühingu juhatus teab või peab teadma, et kõik isikud, kellele osa kuulub, ei ole osanike nimekirja kantud, tuleb teade saata kõigile osanikele.

Kes määrab üldkoosoleku päevakorra?

Osanike koosoleku päevakorra määrab juhatus, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Kui osanike koosoleku kutsuvad kokku osanikud, nõukogu või audiitor, määravad nemad ka koosoleku päevakorra.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address