Osaühingu põhikiri

Osaühingu põhikiri on dokument, milles sätestatakse osaühingu toimimise ja juhtimise põhimõtted. Põhikiri võib olla formaalne minimalistlik dokument, kuid samas saab seal ka põhjalikumalt reguleerida näiteks osaühingu juhtimist, osanikevahelisi suhteid ja kasumi jaotamist puudutavaid küsimusi. Avokaado osaühingu põhikiri:

 • on universaalne ja sobib kasutamiseks enamike osaühingute puhul
 • võimaldab sätestada erinevate õigustega osade olemasolu
 • võimaldab reguleerida ummikseisu lahendamist

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kes kehtestab ja allkirjastab põhikirja?

Osaühingu asutamisel kinnitavad põhikirja asutajad asutamislepingu või –otsuse lisana.

Hiljem, kui osanikud soovivad põhikirja muuta või täitsa uue põhikirja koostada, siis saavad nad seda teha vastava osanike otsusega ning põhikirja vastuvõtmise kuupäevaks on vastava otsuse tegemise kuupäev.

Äriregistrile esitab uue põhikirja koos vastava kandeavaldusega osaühingu juhatus, kes allkirjastab ka vastava põhikirja teksti.

Mida peab põhikiri sisaldama?

Põhikiri peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmed:

 • osaühingu ärinimi ja asukoht
 • osakapitali suurus, mis võib olla määratud kindla suurusena või miinimum- ja maksimumkapitalina, kusjuures miinimumkapitali suurus peab olema vähemalt 1/4 maksimumkapitali suurusest
 • osade eest tasumise kord
 • osaga seotud õiguste või osaniku õiguste erisused, kusjuures osaga seotud eriõiguste ettenägemise ja eri liiki osade väljalaskmise korral peavad põhikirjas olema märgitud eri liiki osade tähistus ning vastava osaliigiga seotud õiguste erisused
 • kui osa eest tasutakse mitterahalise sissemaksega – mitterahalise sissemakse hindamise kord
 • reservkapitali moodustamine ja suurus
 • juhatuse ning nõukogu olemasolu korral ka selle liikmete arv, mis võib olla väljendatud kindla suurusena või ülem- ja alammäärana ning vajadusel juhatuse liikmete esindusõiguse erisused

Ülaltoodu on minimaalne, mis peab põhikirjas sisalduma, kuid seal saab reguleerida ka muid osaühingu juhtimiseks või toimimiseks vajalikke küsimusi.

Kas üks osanik saab teiste osaniketa põhikirja muuta?

Põhikirja muutmiseks on vajalik vastavat osaniku/osanike otsust. Äriseadustiku kohaselt on põhikirja muutmiseks vajalik vähemalt 2/3 osanike üldkoosolekul osalevate osanike häältest ja põhikirjas võib seda protsenti veelgi suurendada.

Seega kui üks osanik omab vähemalt 2/3 kõikidest häältest võib tekkida olukord, kus selline enamusosanik saab ilma teiste vähemusosanike nõusolekuta põhikirja muuta.

Samas, kui osaühingul on välja lastud erinevate õigustega osasid ja enamusosanik soovib muuta nendega seonduvaid õigusi, siis sellise põhikirja muutmise otsuse tegemiseks, millega tühistatakse või muudetakse osaga seotud eriõigus või osaniku eriõigus, on vajalik kõigi sellist eriõigust omavate osanike nõusolek, kui põhikirjast endast juba ei tulene teisiti.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address