Osaühingu juhatuse liikme tagasiastumise avaldus

Osaühingu juhatuse liige võib igal ajal tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Avokaado juhatuse liikme tagasiastumise avaldus sobib kasutamiseks kui:

  • oled osaühingu juhatuse liige
  • sa ei soovi enam juhatuse liige olla
  • osanikud ei ole võtnud vastu otsust sind juhatusest tagasi kutsuda

Hind 7 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millises vormis peab juhatuse liige oma tagasiastumisest teatama?

Äriseadustik ei näe tagasiastumise avaldusele ette kohustuslikku vormi, oluline on, et õige isik saaks avalduse kätte ning et oleks selge, et just juhatuse liige oli see, kes vastava avalduse esitas.

Seega on kõige kindlam võimaluse korral esitada avaldus kas paberkandjal allkirjastatuna isiklikult või e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna.

Kellele täpselt tuleb tagasiastumise avaldus esitada?

Juhatuse liige peab teatama oma tagasiastumisest enda määranud organile. Osaühingu puhul on selleks organiks tavapäraselt osanike koosolek, kui aga osaühingul on nõukogu, siis tuleb tagasiastumisest teavitada nõukogu.

Avaldus tuleks soovitavalt esitada kõikidele osanikele või nõukogu liikmetele, kuid kui see ei ole võimalik või mõistlik, siis piisab, kui tagasiastumise avaldus esitada enamusele osanikest või nõukogu liikmetest.

Olen esitanud tagasiastumise avalduse, aga olen ikka äriregistris märgitud juhatuse liikmena, kuidas oma nime sealt kustutada?

Kui oled tagasiastumise avalduse esitanud õige(te)le isikutele, kuid äriregistrist ei ole sinu nime juhatuse liikmete nimekirjast kustutatud, siis kõigepealt tasub uurida osanikelt (või nõukogu olemasolul nõukogult), miks sinu tagasiastumise kohta ei ole äriregistrile infot edastatud.

Kui osanike (või nõukoguga) ei õnnestu suhelda või neil puudub huvi vajalikke toiminguid teha, siis tuleb esitada notariaalne avaldus äriregistrile, informeerides äriregistrit tagasiastumise asjaolust ja edastades registrile ühtlasi koopia tagasiastumise avaldusest ja võimalusel tõendi selle esitamise kohta (e-kirjavahetuse, postiasutuse tõendi avalduse kohaletoimetamise kohta vms). Seejärel annab äriregister ühingule teatava aja vajalike toimingute tegemiseks ning kui ühing ei esita vastavat avaldust, kustutab äriregister tagasiastunud juhatuse liikme registrist.

Kas minu juhatuse liikme leping lõpeb automaatselt tagasiastumise avalduse esitamisel?

Ei, juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. See tähendab, et lepingus endas on tavaliselt kirjas alused ja võimalused selle lõpetamiseks. Tihtipeale on leping küll seotud juhatuse liikme ametiaja lõpuga, kuid ei pruugi olla sätestatud, et see lõpeb automaatselt.

Juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address