Osaühingu juhatuse liikme nõusolek

Osaühingu juhatuse liikmeks valimiseks on vajalik valituks osutunud isiku nõusolek. Avokaado osaühingu juhatuse liikme nõusolek sobib kasutamiseks kui:

  • osanikud soovivad valida juhatuse liikme
  • puudub võimalus nõusoleku andmiseks ettevõtjaportaali kaudu
  • nõusolek on võimalik digitaalselt allkirjastada

Hind 7 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millises vormis peab juhatuse liige oma nõusoleku andma?

Juhatuse liikme nõusolek peab olema kas digiallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud. Paljudel juhtudel on võimalik anda juhatuse liikme nõusolek ettevõtjaportaali avalduse esitamise käigus, kuid aeg-ajalt võib tekkida vajadus ka eraldiseisva nõusoleku esitamiseks.

Kas juhatuse liikmeks võib olla kes iganes?

Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

Juhatuse liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb osaühing, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.

Juhatuse liikmeks ei või olla ka isik, kes on samaaegselt samas ühingus nõukogu liige. Põhikirjas võib ette näha ka muid isikuid, kes ei või olla juhatuse liikmeks.

Kui olen andnud nõusoleku juhatuse liikmeks saamiseks, kas saan selle ka tagasi võtta?

Äriseadustiku kohaselt võib juhatuse liige juhatusest tagasi astuda igal ajal sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile, milleks osaühingu puhul on tavapäraselt osanike koosolek.

Kui osaühingul on mitu osanikku, siis tuleb tagasiastumise avaldus esitada soovitavalt kõikidele osanikele, kui see aga ei ole võimalik või on ebamõistlik, siis piisab ka sellest, kui vastav avaldus esitada enamusosanikule või enamusosanikele.

Kui olen andnud nõusoleku olla juhatuse liige, siis kas sellega kaasnevad ka mingid kohustused?

Juhatuse liikmel on osaühingu suhtes lojaalsus- ja hoolsuskohustus, s.t. ta peab täitma oma kohustusi juhatuse liikmena korraliku ettevõtja hoolsusega ning ta vastutab oma kohustuste rikkumisega osaühingule või osaühingu võlausaldajatele tekitatud kahju eest kogu oma varaga.

Juhatuse liikmel on muuhulgas ka kohustus hoida ühingu ärisaladust, kohustus korraldada ühingu raamatupidamist, kohustus esitada ühingu püsiva maksejõuetuse korral pankrotiavaldus jms.

Lisaks on juhatuse liikmel keelatud ilma osanike või nõukogu otsuseta osaühinguga konkureerida, s.t. olla füüsilisest isikust ettevõtjaks osaühingu tegevusalal; olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik; olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui on tegemist ühte kontserni kuuluvate ühingutega.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address