Osaühingu juhatuse liikme leping

Osaühingu juhatuse liikme leping on ühingu ja juhatuse liikme vahel sõlmitav leping, millega reguleeritakse ühingu ja juhatuse liikme vahelised suhted, sh juhatuse liikme ülesanded, kohustused, tasu, hüvitised, puhkus jms. Juhatuse liikme leping ei ole tööleping ning sellele ei kohaldu töölepingu seadus. Avokaado osaühingu juhatuse liikme leping:

  • sobib kasutamiseks enamike osaühingute ja juhatuse liikmete vahel
  • võimaldab osaühingu suhted juhatuse liikmega detailselt kirjalikult fikseerida
  • annab mõlemale poolele kindluse kokkulepete osas

Hind 59 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis leping on juhatuse liikme leping?

Juhatuse liikme leping on oma olemuselt käsundusleping ning seda reguleerib võlaõigusseadus, mitte töölepingu seadus. Seega ei kohaldu juhatuse liikme lepingule töölepingu seaduse sätted ja kõik ühingu ning juhatuse liikme vahelised kokkulepped tuleb lepingus ära märkida.

Kes on juhatuse liikme lepingu poolteks?

Juhatuse liikme lepingu poolteks on osaühing, mida esindab osanike koosoleku poolt määratud isik (või nõukogu poolt määratud isik, kui osaühingul on nõukogu) ning juhatuse liige füüsilise isikuna.

Kas juhatuse liikmel on õigus saada puhkust?

Jah, kui pooled on vastavalt kokku leppinud. Kõik puhkusega seotud kokkulepped tasub lepingusse kirja panna, kuna töölepingu seaduses olev puhkuse regulatsioon ei kohaldu. Seega on soovitav lepingus märkida juhatuse liikmel saadaolevate puhkuse päevade arv, puhkuse aja määramise viis, kas puhkusetasu makstakse või mitte, kas puhkuse mittekasutamisel koguneb puhkusereserv ja võimalikud muud kokkulepped puhkusega seoses. Võimalik on ka lepingus sätestada, et poolte kokkuleppel kohaldatakse eelmises lauses märgitud küsimustes töölepingu seaduse vastavaid sätteid.

Mis makse makstakse juhatuse liikme tasult?

Juhatuse liikme tasult tasutakse kõik tööjõumaksud, nagu palgaltki, v.a. töötuskindlustuse makse. See tähendab omakorda, et juhatuse liikme staatuse lõppemisel võib endine juhatuse liige end küll töötuna arvele võtta, kuid ta ei saa töötuskindlustushüvitist.

Kas juhatuse liige saab koondamishüvitist?

Juhatuse liikme lepingu lõppemisel mistahes põhjusel ei ole automaatselt kohustuslikku hüvitist, nagu on töötaja koondamise korral. Lepingu lõppemisel juhatuse liikmele hüvitise maksmises ning selle summas tuleb lepingus kokku leppida.

Kas juhatuse liikmega võib sõlmida töölepingu?

Juhatuse liikmega võib teatud juhtudel sõlmida lisaks juhatuse liikme lepingule ka samas ühingus töötamiseks töölepingu, kuid mitte juhatuse liikme funktsioonide täitmiseks. Seega juhatuse liikmel võib olla paralleelselt juhatuse liikme lepinguga ka tööleping juhul, kui ta teeb samas ettevõttes mingit tööd, mis ei kattu tema juhatuse liikme rollis tehtavate tegevustega.

Millal jõustuvad ning lõppevad juhatuse liikme volitused ja mis tähendust omab äriregistri kanne?

Juhatuse liikme volitused jõustuvad osanike poolt vastava otsuse vastuvõtmisest. 

Kuigi juhatuse liikme kohta äriregistrisse tehtav kanne on tähtis kolmandate isikute suhtes, ei teki juhatuse liikme õiguslik seisund äriregistri kandega, vaid juhatuse liikmeks saamine ja ametiaja lõppemine on üksnes äriühingu ja juhatuse liikme vahelise suhte küsimus. Juhatuse liikme kanne äriregistris avalikustab suhte kolmandate isikute jaoks, kuid registrikanne ei tekita ega lõpeta seda suhet. 

Juhatuse liikme volitused lõppevad juhatuse liikme tagasiastumise, tagasikutsumise või tähtaja saabumisel juhul, kui juhatuse liige on valitud tähtaegselt. Volituste lõppemine ise aga ei lõpeta automaatselt juhatuse liikmega sõlmitud lepingut. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingus endas sätestatule või vastavalt võlaõigusseaduse sätetele, kui lepingus on jäetud lõppemisega seonduv reguleerimata.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address