Osanike leping

Osanike leping sõlmitakse selleks, et täpsemalt reguleerida osanike vahelisi suhteid. Osanike lepingut ei pea sõlmima kõigi ettevõtte osanike vahel, kuid soovitatav on kaasata osanikud, kelle osad moodustavad kokku enamusosaluse. Osanike leping sobib kasutamiseks ka idufirmadele nn asutajate lepinguna, sh kui ettevõtet ei ole veel asutatud. Avokaado osanike leping sobib kasutamiseks, kui:

  • ettevõte on juba olemas või on alles loomisel
  • osanikud soovivad reguleerida omavahelisi suhteid
  • soovitakse kaasata kõik või ainult mõned osanikud
  • lepingu rikkumine toob kaasa leppetrahvi maksmise kohustuse

Hind 59 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Milleks sõlmida osanike leping, kui ettevõttel on nagunii olemas põhikiri?

Osaühingu põhikiri on avalik dokument, kus peavad sisalduma seaduses sätestatud kohustuslikud andmed. Osanike leping seevastu on konfidentsiaalne dokument, mis on siduv vaid lepingu pooltele ning mis võimaldab pooltevahelisi suhteid konkreetsemalt ja detailsemalt reguleerida. Samuti ei pruugi osanike leping olla sõlmitud kõigi osanike vahel.

Mis juhtub, kui osanike leping ja põhikiri on omavahel vastuolus?

Osanike leping omab tähendust vaid osanike vahelistes suhetes, st kolmandate isikute suhtes kehtib põhikiri. Kui esineb vastuolu kahe dokumendi vahel, kohaldub kolmandatele isikutele põhikiri, kuid osanikele osanike leping. Selleks, et osanike lepingus sätestatu kehtiks ka kolmandate isikute suhtes, on soovitatav põhikiri osanike lepinguga kooskõlastada.

Kui palju võib juhatuses liikmeid olla?

Äriseadustiku kohaselt võib juhatuses olla üks liige või mitu liiget. Osanike lepingus võib sätestada kas juhatuse liikmete täpse arvu või vahemiku. Seaduses ei ole sätestatud juhatuse liikmete maksimaalset arvu. Enamasti on soovitatav määrata juhatusse paaritu arv liikmeid, et tagada juhatuse otsustusvõimelisus.

Kui pikaks ajaks juhatus valitakse?

Juhatuse liige valitakse tähtajatult, kui põhikirjas ei ole tähtaega ette nähtud. See tähendab, et kui osanike lepingus soovitakse kokku leppida juhatuse liikme volituste tähtajalisuses, tuleb seda kajastada ka põhikirjas.

Kas iga juhatuse liige võib osaühingut esindada?

Seaduses on sätestatud eeldus, et osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige eraldi, kuid põhikirjas võib näha ette teisiti. Võimalik on ette näha, et osaühingut võivad esindada vaid kõik juhatuse liikmed ühiselt. Samuti võib määrata, et kolmest juhatuse liikmest kaks võivad esindada osaühingut vaid ühiselt, kuid kolmas võib esindada üksi.

Siiski tuleb silmas pidada, et juhul, kui igal juhatuse liikmel ei ole õigust osaühingut üksi esindada, siis selleks, et juhatuse liikmete esindusõigus kehtiks ka kolmandate isikute suhtes, tuleb see kanda äriregistrisse.

Mis on osade väljateenimise õigus (inglise keeles vesting)?

Osade väljateenimine tähendab, et osanik ei saa endale oma osa kohe täies ulatuses kätte, vaid teenib need välja aja jooksul osaühingu heaks töötades. Selleks tuleb määratleda väljateeenimisperioodi pikkus, mille lõpuks on osanik välja teeninud kogu temale kuuluva osa.

Näiteks kui osade väljateenimise periood on neli aastat ning osanikule peaks kuuluma lõpuks 50% osadest, saab ta esimese aasta lõpuks 25% enda osadest ehk 12,5% kogu osakapitalist. See tähendab, et kui osanik lahkub ettevõttest enne väljateenimisperioodi lõppu, kuulub talle vaid selleks ajaks väljateenitud osa osakapitalist.

Tihtipeale lepitakse osade väljateenimisõiguse raames kokku ka ooteajas (ingl keeles cliff). See tähendab, et kui osanik lahkub enne ooteaja lõppu, kaotab ta kogu selleks ajaks välja teenitud osaluse. Cliff-perioodi eesmärk on motiveerida osanikke ning ennetada olukorda, kus osaühingul on palju väikeosanikke, mis võib raskendada või takistada osaühingu juhtimist. Tavaliselt määratakse ooteaja pikkuseks 1 aasta.

Mis on kaasamüügiõigus (inglise keeles tag along)?

Kaasamüügiõigusega sätestatakse, et juhul kui üks osanik, kellel on teatud protsent osadest (tavaliselt vähemalt enamusosalus), kavatseb oma osa müüa kolmandale isikule, on teistel osanikel õigus, aga mitte kohustus, nõuda ka enda osade võõrandamist kolmandale isikule samadel tingimustel.

Kaasamüügiõigus kaitseb peamiselt vähemusosanikke, andes neile võimaluse ettevõttest väljuda, kui ettevõtte osanikud vahetuvad, ning saada selle eest tõenäoliselt paremat hinda, kui üksi müües. Erinevalt kaasamüügikohustusest, on siin osanikul vabadus otsustada, kas ta soovib oma osalust võõrandada või mitte.

Mis on kaasamüügikohustus (inglise keeles drag along)?

Kaasamüügikohustus tähendab, et kui üks osanik, kellel on teatud protsent osadest (tavaliselt enamusosalus), müüb enda osa ja omandaja tingimuseks on, et ta soovib osta ka kõik teised osad, tekib teistel osanikel kohustus kas võõrandatav osa ise ära osta või ka enda osa samadel tingimustel samale isikule müüa.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address