Nõude loovutamise leping

Nõude loovutamine on nõude üleandmine teisele isikule lepingu alusel. Loovutada saab nii olemasolevat nõuet kui ta tulevikus tekkivat või tingimuslikku nõuet, eeldusel, et see on piisavalt määratletud. Avokaado nõude loovutamise leping sobib kasutamiseks, kui:

  • isikul on nõue teise isiku vastu
  • isik soovib nõude loovutada kolmandale isikule
  • nõue loovutatakse tasu eest

Hind 21 € / aeg ~10 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas nõude loovutamiseks on vajalik võlgniku nõusolek?

Ei, võlausaldajal on õigus oma nõue võlgniku vastu anda tervikuna või osaliselt üle teisele isikule võlgniku nõusolekust sõltumata ning võlgnik ei pea nõude loovutamisest isegi teadlik olema.

Võlgnikul säilib õigus esitada kõiki neid vastuväiteid, mis tal olid enne loovutust eelmise võlausaldaja vastu (näiteks lepingu tühisus või aegumine). Võlgnik võib keelduda kohustuse omandajale täitmisest juhul, kui talle ei esitata loovutuse kohta tõendit, va juhul, kui talle on loovutusest kirjalikult teatatud.

Kas kõiki nõudeid võib loovutada?

Loovutada ei tohi ülalpidamise nõuet, kehavigastuse tekitamise, tervise kahjustamise või surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise nõudeid ega muid nõudeid, mille loovutamine ei ole seadusega lubatud (näiteks kasutusvaldus). Sellist nõuet võib loovutada vaid juhul, kui loovutamisega kaasneb majanduslikult samaväärse vastusoorituse saamine.

Loovutada võib ka tulevikus tekkivaid või tingimuslikke nõudeid, kui need on loovutamise hetkel piisavalt määratletavad. See tähendab, et lepingu alusel peab olema võimalik kindlaks teha, kuidas ja mille alusel nõue kujuneb (näiteks nõude suurus on teadmata, sest see sõltub müügihinnast).

Samuti võib võlgniku ja loovutaja vahelises lepingus olla sätestatud nõude loovutamise keeld. Kui loovutaja nõude siiski loovutab, ei teki sellest omandajale mingisuguseid tagajärgi, küll aga on võlgnikul õigus kasutada loovutaja vastu lepingust ja seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Kas nõude loovutamisel lähevad üle ka nõudega kaasnevad kõrvalõigused ja tagatised?

Jah, kõrvalõigused, mis ei ole lahutamatult seotud loovutaja isikuga (näiteks õigus intressile ja leppetrahvile), lähevad nõude loovutamisel omandajale üle.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address