Litsentsileping

Litsentsilepinguga annab litsentsiandja litsentsisaajale õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest litsentsitasu. Avokaado litsentsileping:

  • sobib kasutamiseks erinevate intellektuaalse vara liikide puhul
  • võimaldab anda nii liht- kui ainulitsentsi
  • sobib sõlmimiseks nii fikseeritud tähtajaks kui tähtajatuna

Hind 59 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas litsentsileping peab olema kirjalik?

Seaduse kohaselt tuleb autorilitsentsilepingud (s.t. litsentsilepingud, mis on sõlmitud kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste autoritega) sõlmida kirjalikus vormis. Samuti tuleb kirjalikus vormis sõlmida ka tööstusomandi litsentsilepingud (s.t. litsentsilepingud, mis on sõlmitud patendi, kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse, mikrolülituse topoloogia osas).

Kaubamärgi osas ei ole ette nähtus litsentsilepingu kirjalikku vormi, kuid soovitav on siiski ka kaubamärgi osas see kirjalikult sõlmida, et vältida võimalikke vaidlusi ja ebaselgusi kaubamärgiga seotud kokkulepete osas.

Mis vahe on liht- ja ainulitsentsil?

Lihtlitsentsilepingu puhul võib litsentsiandja ka ise lepingu esemeks olevat õigust kasutada või anda kasutusõiguse teistele isikutele peale litsentsisaaja.

Ainulitsentsileping annab litsentsisaajale õiguse kasutada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja välistada teiste isikute ja litsentsiandja kasutusõiguse selles ulatuses.

Kui kasutusõigus, millele litsentsileping laieneb, ei ole lepingus täpselt määratletud, määratakse kasutusõiguse ulatus vastavalt lepingu eesmärgile. Lihtlitsentsilepingust tulenev kasutusõigus, mis on tekkinud enne ainulitsentsilepingust tulenevat kasutusõigust, jääb ainulitsentsilepingu alusel kasutusõiguse saanud isiku suhtes kehtima.

Kas litsentsi registreerimine registris on kohustuslik?

Eestis kehtivate intellektuaalse vara eriseaduste kohaselt ei ole kasutusõiguse registreerimise kohustuslik. Samas selliste intellektuaalse omandi puhul, mis on kantud vastavasse registrisse, on siiski soovitav litsentsi andmisel ka vastav märge registrisse sisestada, et kindlustada litsentsisaaja huve kolmandate isikute vastu. Samuti on soovitav vastav registreering teha, kuna juhul, kui litsentsid on antud mitmele litsentsisaajale ning nende vastavad õigused on omavahel vastuolus, siis on eelis sellel litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud.

Kas litsentsisaaja võib litsentsi edasi anda?

Eeldatakse, et litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse võib üle anda üksnes litsentsiandja nõusolekul. Litsentsiandja peab nõusoleku andma, kui seda võib temalt vastavalt hea usu põhimõttele oodata.

Pooled võivad omavahel lepingus kokku leppida ka litsentsiandja nõusoleku igakordses vajaduses või mittevajaduses.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address