Lepingust taganemise avaldus

Lepingust taganemise avaldus esitatakse juhul, kui üks lepingupooltest on lepingut oluliselt rikkunud ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka täiendava tähtaja jooksul või kui täiendava tähtaja andmine ei ole seadusest tulenevalt kohustuslik. Avokaado lepingust taganemise avaldus sobib kasutamiseks, kui:

 • lepingupool on lepingut oluliselt rikkunud
 • rikkumist ei kõrvaldatud täiendava tähtaja jooksul või selle andmine ei olnud kohustuslik
 • tegemist ei ole kestvuslepinguga

Hind 0 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas kõikidest lepingutest saab taganeda?

Taganeda ei saa kestvuslepingutest (näiteks üürileping), mida saab kas korraliselt või erakorraliselt üles öelda. Muudest lepingutest saab taganeda, kui teine lepingupool paneb toime olulise lepingurikkumise.

Mida tähendab oluline lepingurikkumine?

Isik võib lepingust taganeda juhul, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud. Võlaõigusseaduse järgi on oluliseks lepingurikkumiseks eelkõige olukorrad, kui:

 • kohustuse rikkumise tõttu jääb kahjustatud lepingupool olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis, välja arvatud juhul, kui teine lepingupool ei näinud kohustuse rikkumise niisugust tagajärge ette ja temaga sarnane mõistlik isik ei oleks seda tagajärge samadel asjaoludel samuti ette näinud;
 • rikuti kohustust, mille täpne järgimine oli lepingust tulenevalt teise lepingupoole huvi püsimise eelduseks lepingu täitmise vastu;
 • kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu;
 • kohustuse rikkumine annab kahjustatud lepingupoolele mõistliku põhjuse eeldada, et teine lepingupool ei täida kohustusi ka edaspidi;
 • teine lepingupool ei täida oma ükskõik millist kohustust täiendava tähtaja jooksul või teatab, et ta selle tähtaja jooksul kohustust ei täida.

Erinevate lepingutüüpide puhul võivad nimetatud näidetele lisanduda lepingutüübile omased olulised rikkumised. Näiteks müügilepingu puhul loetakse müüja oluliseks rikkumiseks olukorda, kus müügilepingu ese ei vasta lepingutingimustele ning asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub.

Mida tähendab täiendav tähtaeg?

Olukorras, kus isik rikub lepingulist kohustust, võib õigustatud isik anda kohustatud isikule kohustuse täitmiseks täiendava mõistliku tähtaja. Täiendava tähtaja andmine ei vabasta kohustatud isikut vastutusest kohustuse rikkumise eest, see tähendab, et õigustatud isik võib jätkuvalt nõuda viivist või kahju hüvitamist.

Seadus ei sätesta täiendava tähtaja pikkust, öeldes vaid, et täiendav tähtaeg peab olema mõistlik. See tähendab, et täiendava tähtaja pikkus sõltub konkreetsetest asjaoludest.

Täiendava tähtaja andmine enne lepingust taganemist ei ole nõutud juhul, kui isik teatab, et ta oma kohustust ei täida või kui rikuti kohustust, mille täpne järgimine oli lepingust tulenevalt teise lepingupoole huvi püsimise eelduseks lepingu täitmise vastu.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address