Lepingu täitmise nõue

Lepingu täitmise nõue võimaldab ühel lepingupoolel esitada teise vastu nõude lepingu täitmiseks juhul, kui teine lepingupool ei täida oma lepingust tulenevat kohustust või viivitab selle täitmisega. Samuti võimaldab see anda lepingut rikkuvale poolele lisatähtaja lepingu täitmiseks. Avokaado lepingu täitmise nõue sobib kasutamiseks, kui:

 • üks lepingupooltest ei täida oma kohustusi
 • lepingust tulenev kohustus on muutunud sissenõutavaks
 • õigustatud isik soovib anda täiendava tähtaja kohustuse täitmiseks
 • õigustatud isik soovib enne kohtusse pöördumist anda võimaluse kohustuse täitmiseks

Hind 7 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Miks esitada lepingu täitmise nõuet?

Juhul, kui teine lepingupool ei ole oma lepingust tulenevat kohustust täitnud ning sul on endiselt soov saavutada lepingus kokkulepitud tulemus, tuleks esimese sammuna esitada lepingu täitmise nõue.

Kui oled valmis lepingus märgitud tulemuse saavutamiseks esitama kohtusse hagiavalduse, siis tuleb eelnevalt ammendada kohtuvälised võimalused. Selleks, et kohtule näidata vastavate võimaluste ammendamine, on lepingu täitmise nõude esitamine esimeseks abinõuks.

Mis tähendab, et kohustus peab olema sissenõutavaks muutunud?

Lepingust tuleneva kohustuse täitmist saab nõuda sel juhul, kui selle kohustuse täitmise aeg on saabunud, s.t. kohustus peab olema muutunud sissenõutavaks.

Kohustus muutub sissenõutavaks, kui võlausaldajal (antud nõudes nimetatud õigustatud isik) on õigus nõuda kohustuse täitmist. Võlausaldaja võib tavapäraselt nõuda kohustuse täitmist lepingus kokkulepitud kohustuse täitmise tähtpäeva või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtaja möödumisel. Kui kohustuse täitmise aega ei ole kindlaks määratud ja see ei tulene ka võlasuhte olemusest, võib võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist pärast kohustuse täitmiseks mõistlikult vajaliku aja möödumist.

Kas lepingu täitmise nõuet võib esitada mistahes ajal pärast kohustuse sissenõutavaks muutumist?

Võlausaldaja võib nõuda kohustuse, mis ei seisne raha maksmises, täitmist üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta sai kohustuse rikkumisest teada või pidi sellest teada saama. Kui võlausaldaja nimetatud tähtaja jooksul kohustuse täitmise nõuet ei esita, ei või ta enam nõuda kohustuse täitmist, kuid võib kasutada muid õiguskaitsevahendeid.

Lisaks tuleb meeles pidada, et kohustuse täitmise nõudele kohalduvad üldised nõude aegumise reeglid, mille kohaselt tehingust tuleneva nõude tavapärane aegumine on 3 aastat, ehitise puuduse tõttu töövõtulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on 5 aastat ning kinnisomandi üleandmise nõude, kinnisasja asjaõigusega koormamise, asjaõiguse üleandmise või lõpetamise või asjaõiguse sisu muutmise nõude aegumistähtaeg on 10 aastat.

Kas lepingupool saab teha ka midagi muud peale lepingu täitmise nõude esitamise?

Lepingu täitmise nõue on vaid üks õiguskaitsevahenditest, mida võib kohaldada juhul kui üks lepingupooltest lepingut rikub. Lisaks lepingu täitmise nõudele on teisteks võimalikeks õiguskaitsevahenditeks:

 • oma võlgnetava kohustuse täitmisest keeldumine
 • kahju hüvitamise nõudmine
 • lepingust taganemine või lepingu ülesütlemine
 • hinna alandamine
 • viivise nõudmine (rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral)

Kas lepingu täitmise nõuet saab esitada alati mistahes kohustuse korral?

Kui tegemist on raha maksmise kohustuse rikkumisega, siis võib võlausaldaja nõuda alati selle täitmist. Kui aga rikutakse kohustust, mis ei seisne raha maksmises, siis võib võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist, välja arvatud, kui:

 • kohustuse täitmine on võimatu
 • kohustuse täitmine on võlgnikule ebamõistlikult koormav või kulukas
 • võlausaldaja saab mõistlikult saavutada kohustuse täitmisega taotletava tulemuse muul viisil
 • kohustuse täitmine seisneb isikliku iseloomuga teenuse osutamises

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address