Konfidentsiaalsusleping

Konfidentsiaalsusleping sätestab poolte õigused ja kohustused ühe isiku poolt teisele isikule konfidentsiaalse teabe avaldamisel. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise eest on teabe saajal kohustus maksta leppetrahvi ja vajadusel täiendavat kahju hüvitist. Avokaado konfidentsiaalsusleping sobib kasutamiseks, kui:

  • soovid avaldada või saada konfidentsiaalset teavet
  • teabe avaldamine kolmandatele isikutele võib kaasa tuua kahju
  • soovid konfidenstiaalsuskohustuse rikkumise eest nõuda leppetrahvi

Hind 21 € / aeg ~10 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis on konfidentsiaalne teave?

Konfidentsiaalsel teabel puudub seaduses kindel definitsioon, kuid on teatud tunnused, millele konfidentsiaalne teave peab vastama. Esiteks peab konfidentsiaalse teabena määratletud informatsioon ka reaalselt olema konfidentsiaalne, st et see ei tohi olla avalik teadmine. Samuti peab teabe avaldajal olema põhjus (sh seadusest tulenev põhjus), miks teavet tuleb konfidentsiaalsena käsitleda. Segaduste vältimiseks on mõistlik konfidentsiaalne teave määratleda võimalikult täpselt ja konkreetselt, mitte liiga üldiselt. Silmas tuleb pidada, et kokkulepe, kus absoluutselt kogu poolte vahel vahetatav informatsioon on konfidentsiaalne, võib olla teabe saaja jaoks olla põhjendamatult piirav.

Konfidentsiaalsuslepingus lepitakse ka täiendavalt kokku, et konfidentsiaalse teabe alla ei kuulu teave, mille avaldamine on Poolte vahelise suhte täitmisel vajalik, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või mis on või saab avalikult teadaolevaks muul viisil kui antud lepingu rikkumise läbi.

Milleks võib teabe saaja konfidentsiaalset teavet kasutada?

Peamiselt võib teabe saaja kasutada konfidentsiaalset teavet pooltevahelisest suhtest tulenevate kohustuste täitmiseks selleks vajalikus ulatuses. Muus osas on konfidentsiaalse teabe kasutamine teabe saaja poolt keelatud, va kui selleks on teabe avaldaja selge nõusolek.

Samuti on teabe saajal õigus konfidentsiaalset teavet avaldada juhul, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Lisaks ei ole teabe saajal kohustust hoida konfidentsiaalsena teavet, mis on või saab avalikuks muul viisil, kui pooltevahelise lepingu rikkumise tulemusena.

Mis juhtub, kui teabe saaja rikub konfidentsiaalsuskohustust?

Pooled lepivad lepingus kokku, et juhul, kui teabe saaja rikub konfidentsiaalsuskohustust, on teabe avaldajal õigus nõuda leppetrahvi tasumist ning täiendavalt kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi eesmärk on mõjutada poolt oma lepingulisi kohustusi täitma ja lepingu rikkumisest hoiduma. Samuti lihtsustab leppetrahv tekkinud kahju eest hüvitise saamist, kuivõrd leppetrahvi nõude esitamisel ei pea tõendama kahju tekkimist või selle suurust.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

Mis saab juhul, kui leppetrahv ei kata kogu tekkinud kahju?

Kui leppetrahvi summa on väiksem kui tekkinud kogukahju, on teabe omanikul õigus nõuda konfidentsiaalsukohustust rikkunud isikult täiendavalt kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata. Juhul kui isik keeldub kahju hüvitamise kohustuse täitmisest, on teabe omanikul võimalus pöörduda kohtusse. Küll aga tuleb silmas pidada seda, et üldjuhul on sellise kahju tõendamine keeruline, mistõttu tuleb leppetrahvi määramisel arvestada, et kohustuse rikkumisel peaks leppetrahv katma vähemalt suurema osa kahjust.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address