Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja üürileandmiseks

Kinnisvaramaakleri kliendilepinguga määratakse kindlaks maakleri ja kliendi õigused ja kohustused kliendi kinnisasja üürileandmiseks ning maakleritasu suurus ja selle tasumise kord. Avokaado kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja üürimiseks sobib kasutamiseks, kui:

  • klient soovib välja üürida endale kuuluvat kinnisasja
  • pooled soovivad kokku leppida üürilepingu vahendamise tingimustes
  • soovitakse kokku leppida maakleritasu maksmise kohustuses

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kes peab maksma maakleritasu?

Võlaõigusseaduse § 658 lg 1 järgi peab maakleritasu maksma maakleriteenuse tellija ehk klient. Samas võivad pooled kokku leppida teisiti ehk klient ja üürnik võivad kokku leppida, et maakleritasu maksab üürnik. Silmas tuleb pidada, et ostja kohustuses maksta maakleritasu tuleb selgelt kokku leppida, sest juhul kui ostja ei ole teadlik maakleritasu maksmise kohustusest või kui ta sellega ei nõustu, on kohustus maakleritasu maksta kinnistu müüjal. Küll aga viib see praktikas sageli selleni, et kinnistu müügileping jääb sõlmimata. Seega näiteks kui korteri üürikuulutuses on selgelt kirjas, et üürnik peab maksma maakleritasu ning üürnik võtab korteri üürimiseks maakleriga ühendust, siis eeldatakse, et ta on nõus maakleritasu maksma.

Kui üürileping jääb sõlmimata kliendist tuleneval põhjusel, kuid maakleril on tekkinud õigus maakleritasule, maksab maakleritasu ikkagi klient.

Kui suur peaks maakleritasu olema?

Tavaliselt on üürilepingu vahendamise eest maakleritasu suurus võrdne ühe kuu üürihinnaga.

Millal tekib maakleril õigus maakleritasule?

Maakleril tekib õigus maakleritasule kahel juhul. Esiteks siis, kui maakleri vahendusel sõlmitakse kliendi ja üürniku vahel kinnisasja üürileping. Maakleril on õigus maakleritasule ka juhul, kui maakleri poolt vahendatud leping sõlmitakse pärast kliendilepingu lõppemist. Teiseks juhul, kui klient loobub kinnisasja üürileandmisest hetkel, kui maakler on juba leidnud potentsiaalse ostja ja alustanud temaga lepingulisi läbirääkimisi, välja arvatud juhul, kui läbirääkimised on kestnud üle ühe kuu.

Maakleri õigus maakleritasule säilib ka juhul, kui maakleri vahendamisel või osutamisel sõlmitud leping on kehtetu, kui maakler ei teadnud ega pidanudki teadma kehtetuse põhjusest. Kui leping öeldi üles või lepingust taganeti olulise lepingurikkumise tõttu, ei ole maakleril õigust tasule, kui ta teadis või pidi teadma, et lepingu rikkumine on tõenäoline.

Kas lepingus kokku lepitud kinnistu soovitud üürihinda võib pärast lepingu sõlmimist muuta?

Pärast lepingu sõlmimist võib muuta kinnistu soovitud üürihinda. Muutmiseks on vajalik maakleri ja kliendi vaheline kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-mail, SMS) kokkulepe. Maakleril ei ole õigust kinnistu hinda ilma kliendi nõusolekuta muuta.

Mis saab, kui klient üürib kliendilepingu kehtivuse ajal kinnisasja välja isikule, keda maakler ei ole vahendanud?

Juhul, kui klient üürib lepingu kehtivuse ajal kinnistu isikule, keda maakler ei ole vahendanud, lõpeb kliendileping automaatselt ning maakleril on õigus poolele lepingus kokkulepitud maakleritasust, millele lisandub käibemaks. Muud kahju hüvitamise kohustust kliendil ei ole ning sõlmitud leping kliendi ja üürniku vahel jääb kehtima.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address