Kinnistule juurdepääsuõiguse seadmise avaldus

Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Avokaado avaldus juurdepääsuõiguse seadmiseks sobib kasutamiseks, kui:

  • teile kuuluvale kinnistule ei pääse avalikult kasutatavalt teel
  • juurdepääs kinnistule oleks võimalik üle naaberkinnistu
  • naaberkinnistu omanik ei võimalda juurdepääsutee kasutamist
  • soovid või ei soovi taotleda esialgset õiguskaitset

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas valida kohus, kuhu avaldus esitatakse?

Kui üldreeglina esitatakse hagiavaldus kostja elukoha või asukoha järgi, siis avalikult kasutatavale teele juurdepääsu asja lahendab selle kinnisasja asukoha järgne kohus, millelt juurdepääsu avalikule teele taotletakse.

Avaldus esitatakse maakohtusse, mida Eestis on neli: Harju Maakohus (Harjumaa ja Tallinn), Tartu Maakohus (Lõuna-Eesti piirkond), Viru Maakohus (Lääne- ja Ida-Virumaa) ning Pärnu Maakohus (Lääne- ja Kesk Eesti ning saared). Konkreetsele maakohtule esitatavaid dokumente võib esitada ükskõik millisesse vastava maakohtu kohtumajja. Kui selgub, et asi ei allu sellele kohtumajale, edastab kohus avalduse ise kohtumajale, kellele asi allub.

Kas juurdepääsuõiguse eest peab maksma tasu?

Jah, juurdepääsuõigus seatakse tavapäraselt tasulisena. Seaduse kohaselt tuleb juurdepääsu määramisel arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

Tasu suuruse määramisel võetakse arvesse, millisel määral juurdepääsupiirang kinnistu omaniku õigusi piirab, samuti arvestatakse tee kasutamise intensiivsust, teehoiukulusid jms.

Kas võin nõuda juurdepääsu ükskõik millise naaberkinnistu kaudu?

Juhul, kui ajalooliselt on juurdepääsuks kasutatud ühte konkreetset naaberkinnistut, siis enamasti eelistatakse ka juurdepääsuõiguse seadmisel selliseid ajalooliselt väljakujunenud teid. Kohtupraktikas on leitud, et juurdepääsuõiguse tagamisel on kohustus säilitada tavana väljakujunenud ühendus avalikult kasutatava teega, koormamata omanikke, kelle kinnisasja ei ole avalikult kasutatava teega ühenduse pidamiseks seni kasutatud.

Seadus ütleb ka, et juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve, seega ei saa juurdepääsuteed lihtsalt suvaliselt määrata, vaid tuleks leida kõikide osapoolte jaoks võimalikult parim variant.

Kui olen avalduse esitanud, kas siis saan kohe juurdepääsuteed kasutada?

Kui naaberkinnistu omanikuga ei ole õnnestunud kokkulepet saavutada ning ta ei luba oma kinnistut juurdepääsuks kasutada, siis üksnes avalduse esitamine ise ei anna õigust naaberkinnistu kasutamiseks. Avalduse lahendamise tulemusena jõutakse naaberkinnistule juurdepääsupiirangu seadmiseni või muu alternatiivse lahenduseni.

Kui naaberkinnistu omanik ei luba oma kinnistut juurdepääsuks kasutada või on lausa blokeerinud juurdepääsutee ning muid mõistlikke võimalusi kinnistule pääsemiseks ei ole, siis tuleks koos juurdepääsuõiguse seadmise avaldusega esitada ka avaldus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, millega palutaks kohtul kohustada naaberkinnistu omanikku mitte takistama juurdepääsu kinnistule.

Mis on esialgne õiguskaitse?

Esialgse õiguskaitse kohaldamine tähendab seda, et kohtu määrusega säilitatakse olemasolev olukord või reguleeritakse seda ajutiselt.

Esialgset õiguskaitset on mõttekas taotleda siis, kui naaberkinnistu omanik on blokeerinud või takistanud juurdepääsutee kasutamist. Esialgse õiguskaitse korras saab sel juhul kohustada naabrit võimaldama juurdepääsutee kasutamist.

Esialgse õiguskaitse eesmärgiks on vältida olukorda, kus avalduse rahuldamise korral oleks kohtuotsuse täitmine raskendatud või lausa võimatu. Selle üle, kas esialgse õiguskaitse vahendi rakendamine on vajalik ning proportsionaalne, otsustab kohus. Seejuures on oluline, et esialgse õiguskaitse taotluse läbi vaatamisel ei otsusta kohus midagi avalduse kohta sisuliselt.

Esialgse õiguskaitse vahendi rakendamise otsustab kohus protsessiosalise taotluse alusel määrusega. Juhul kui esialgse õiguskaitse taotlus jäeti rahuldamata, on protsessiosalisel õigus esitada määruse peale erikaebus.

Kui palju tuleb avalduse esitamisel tasuda riigilõivu?

Riigilõiv on rahasumma, mida tasutakse riigile teatud toimingute tegemise eest. Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu taotluse avalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot.

Kui esitada juurdepääsuõiguse seadmise avalduse koosseisus ka esialgse õiguskaitse taotlus, siis tuleb selle eest tasuda lisaks 50 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda enne avalduse esitamist. Täpsemat infot leiad selle kohta siit: http://www.kohus.ee/et/riigiloivud/kontod-ja-viitenumbrid.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address