Kinkeleping

Kinkelepinguga annab kinkija tasuta teisele isikule üle talle kuuluva eseme või loobub tasuta varalisest õigusest kingisaaja kasuks või rikastab kingisaajat muul viisil. Avokaado kinkeleping sobib kasutamiseks, kui:

 • Kingitakse vallasasja või õigust
 • Lepingut ei pea sõlmima notariaalses vormis
 • Kinge antakse üle tasuta

Hind 21 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis vormis peab kinkelepingu sõlmima?

Kinkeavaldus peab olema vormistatud kirjalikult, kui seadusest ei tulene teisiti. Näiteks juhul, kui kinke objekt on kinnisasi, peab kinkeleping olema notariaalselt tõestatud. Kinkelepingust tuleneva kohustuse täitmisega loetakse kinkeleping kehtivaks ka juhul, kui sätestatud kirjalikku vorminõuet ei ole järgitud.

Mida ei loeta kinkelepinguks?

Kinkeks ei loeta teise isiku kasuks vara omandamisest hoidumist; õigusest loobumist, mida isik ei ole veel omandanud ja pärandist või annakust loobumist.

Kellele võib kinkida?

Kingisaajaks võivad olla kõik isikud, seadus selles osas kitsendusi ei tee. Samuti võib sõlmida kinkelepingu veel sündimata, kuid eostatud lapse kasuks või kinke tegemise ajal elava kindlaksmääratud isiku tulevase lapse kasuks, isegi kui see ei ole veel eostatud. Sel juhul otsustab kinke vastuvõtmise tulevase lapse vanem või eestkostja.

Mida tuleb silmas pidada, kui tegemist on kinkega surma puhuks?

Kui kinkeleping on sõlmitud kinkija surma puhuks, kohaldatakse sellele pärimisseaduses testamentaarse annaku või testamendi kohta sätestatut. Kui selline kinkelepingust tulenev kohustus täidetakse siiski kinkija eluajal, kohaldatakse sellele kinkelepingu kohta sätestatut.

Kui surma puhuks sõlmitud kinkelepingu esemeks on teatud varaline hüve, asi, rahasumma, samuti õigus või kohustusest vabastamine, kohaldatakse lepingule testamentaarse annaku kohta sätestatut. Kui kinkeleping on sõlmitud kinkija surma puhuks ja kohaldamisele kuuluvad pärimisseaduse sätted, omandab kingisaaja õigused ja kohustused vastavalt annaku kohta sätestatule. Kui kingisaajaks on testamendijärgne pärija, siis loetakse kinkeleping testamendiks ning kingisaaja omandab teiste pärijatega võrdsed õigused. Seega on kingisaajal, kelle kasuks on sõlmitud leping kinkija surma puhuks, võrdsed õigused teiste pärijate ja annakusaajatega.

Kas kinkeleping võib sisaldada ka kingisaajale seatud koormisi ja kohustusi?

Kinkelepingus võib kingisaajale ette näha koormisi või kohustusi (näiteks kinkijat tema eluaja lõpuni ülal pidada). Kui koormise või kohustuse täitmine on avalikes huvides, võib pärast kinkija surma nõuda selle täitmist ka pädev riigi- või omavalitsusasutus. Kui koormis on määratud mitme isiku kasuks nende osade suurust kindlaks määramata ning üks neist isikutest sureb, suureneb tema osa arvel teiste isikute osa.

Kas kinkelepingust saab taganeda?

Kinkija võib enne kingitud eseme kingisaajale üleandmist lepingu täitmisest keelduda või pärast lepingust taganeda, kui:

 1. kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust;
 2. kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha;
 3. kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse;
 4. kinkijale on pärast lepingu sõlmimist tekkinud uusi või oluliselt suuremaid ülalpidamiskohustusi;
 5. kingisaaja sureb.

Kui kinkeleping on juba täidetud, võib kinkija lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda ülaloleva loetelu punktides 1–3 ettenähtud juhtudel.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address