Kavatsuste protokoll lepingu sõlmimiseks

Kavatsuste protokolliga näitavad pooled üles soovi jõuda mingi lepingu sõlmimiseni, fikseerides protokollis seni läbiräägitu ning edasised sammud või põhimõtted läbirääkimiste lõpuleviimiseks. Avokaado kavatsuste protokoll:

  • sobib mistahes lepingu läbirääkimisteks
  • võimaldab fikseerida edasisele läbirääkimisele mittekuuluvad tingimused
  • sisaldab põhjalikku konfidentsiaalse tabe punkti

Hind 34 € / aeg ~10 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas kavatsuste protokoll peab olema kirjalik?

Seadus ei sätesta kavatsuste protokollile küll kohustuslikku kirjalikku vormi, kuid siiski on kindlasti soovitav sõlmida see kirjalikult, et vältida võimalikke vaidlusi ja ebaselgusi lepingu sõlmimisele suunatud kokkulepete osas.

Kas kavatsuste protokoll on poolte jaoks siduv?

Kavatsuste protokolli allkirjastamisega ei võta küll pooled endale siduvat kohustust lepingut sõlmida, kuid vaatamata sellele käsitletakse kavatsuste protokolli poolte kohustusena heas usus lepingut läbi rääkida ning hoiduda kavatsuste protokolli kehtivuse ajal tegudest ja toimingutest, mis võivad raskendada kavatsuste protokollis toodud kokkulepete ja eesmärkide täitmist.

Mis on konfidentsiaalne teave?

Konfidentsiaalsel teabel puudub seaduses kindel definitsioon, kuid on teatud tunnused, millele konfidentsiaalne teave peab vastama. Esiteks peab konfidentsiaalse teabena määratletud informatsioon ka reaalselt olema konfidentsiaalne, st et see ei tohi olla avalik teadmine. Samuti peab teabe avaldajal olema põhjus (sh seadusest tulenev põhjus), miks teavet tuleb konfidentsiaalsena käsitleda. Segaduste vältimiseks on mõistlik konfidentsiaalne teave määratleda võimalikult täpselt ja konkreetselt, mitte liiga üldiselt. Silmas tuleb pidada, et kokkulepe, kus absoluutselt kogu poolte vahel vahetatav informatsioon on konfidentsiaalne, võib olla teabe saaja jaoks olla põhjendamatult piirav.

Mis juhtub, kui teabe saaja rikub konfidentsiaalsuskohustust?

Pooled võivad protokollis kokku leppida, et juhul, kui teabe saaja rikub konfidentsiaalsuskohustust, on teabe avaldajal õigus nõuda leppetrahvi tasumist ning täiendavalt kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address