Kavatsuste protokoll arendatava äriruumi üürilepingu sõlmimiseks

Äriruumi üürilepingu kavatsuste protokoll sõlmitakse juhul, kui äriruum ei ole veel valmis, aga pooled soovivad kokku leppida tulevase üürilepingu põhitingimustes. Avokaado kavatsuste protokoll:

  • sobib kasutamiseks juhuks, kui äripind ei ole veel valmis
  • võimaldab fikseerida edasisele läbirääkimisele mittekuuluvad tingimused
  • annab pooltele kindluse edasiste läbirääkimiste ning ettevalmistuste jätkamiseks

Hind 34 € / aeg ~10 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas kavatsuste protokoll peab olema kirjalik?

Seadus ei sätesta kavatsuste protokollile küll kohustuslikku kirjalikku vormi, kuid siiski on kindlasti soovitav sõlmida see kirjalikult, et vältida võimalikke vaidlusi ja ebaselgusi üürilepingu sõlmimisele suunatud kokkulepete osas.

Kas kavatsuste protokoll on poolte jaoks siduv?

Kavatsuste protokolli allkirjastamisega ei võta küll pooled endale siduvat kohustust üürilepingut sõlmida, kuid vaatamata sellele käsitletakse kavatsuste protokolli poolte kohustusena heas usus üürilepingut läbi rääkida ning hoiduda kavatsuste protokolli kehtivuse ajal tegudest ja toimingutest, mis võivad raskendada kavatsuste protokollis toodud kokkulepete ja eesmärkide täitmist.

Kui üürileandjaks on äriühing, siis kas üürile tuleb lisada käibemaks?

Käibemaksu lisamine äriruumide üürile on vabatahtlik. Äriruumide üürileandmisel on võimalus, et kui üürileandjaks olev ühing on käibemaksukohuslane ning on Maksu- ja Tolliametit eelnevalt kirjalikult teavitanud, siis võib lisada üürile käibemaksu. Oluline on märkida, et Maksu- ja Tolliameti varasema praktika kohaselt ei ole aktsepteeritud käibemaksu tagasiarvestust juhul, kui üürileandja ei ole vastavat teavitust Maksu- ja Tolliametile eelnevalt esitanud. Seega on üürniku jaoks oluline kindel olla, et üürileandja on vastava teavituskohustuse täitnud.

Kas üürilepingus peab sisalduma ettemaksu kohustus?

Ettemaksu tasumise kohustust seadusest ei tulene, selles tuleb lepingupooltel lepingus eraldi kokku leppida. Ettemaksu suuruse osas ei ole samuti kohustuslikke sätteid, kuid ettemaks peaks olema siiski mõistlikus suuruses, arvestades üüriperioodi pikkust ning muid lepingut puudutavaid asjaolusid. Üürisuhetes on tavapäraseks ettemaksuks 1 kuni 3 kuu üür.

Kas üürilepingus peab sisalduma tagatisraha kohustus?

Tagatisraha maksmine ei ole seaduse kohaselt kohustuslik ning lepingupooled peavad tagatisraha maksmise lepingus kokku leppima. Äriruumide üürilepingu puhul ei ole tagatisraha suuruse osas maksimumsummat seaduses ette nähtud, kuid tavapäraseks summaks on 1 kuni 3 kuu üürisumma.

Kas üürnik peab alati maksma kõikide kommunaalkulude ja muude äriruumi kasutamisega seotud kulude eest?

Lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma muid üüritava äriruumiga seotud kulusid üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud.

Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud äriruumi kasutamisega.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address