Käendusleping

Käenduslepinguga võtab käendaja endale kohustuse vastutada võlausaldaja ees võlgniku kohustuse täitmise eest. Juhul, kui võlgnik ei täida käendatavat kohustust nõuetekohaselt, on võlausaldajal õigus esitada kohustuse täitmise nõue käendaja vastu. Avokaado käendusleping sobib kasutamiseks, kui:

  • võlgnikul on kohustus võlausaldaja ees
  • käendaja nõustub kohustuse täitmise eest vastutama
  • lepitakse kokku käendaja vastutuse maksimummääras

Hind 21 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millal võib võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist käendajalt?

Käenduslepingu alusel juhul, kui võlgnik ei täida nõuetekohaselt (õigel ajal, õiges mahus) oma kohustust, võib võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist käendajalt või võlgnikult või neilt ühiselt. Kui sama kohustust käendab mitu käendajat, võib võlausaldaja esitada nõude nii ühe kui ka kõikide käendajate vastu. Käendajal ei ole õigust nõuda, et võlausaldaja esitaks nõude enne võlgniku või teiste käendajate vastu.

Kas käendajalt võib nõuda viiviste maksmist, mis ületavad lepingus sätestatud käendaja vastutuse maksimummäära?

Käendaja vastutab käendatava kohustuse eest täies ulatuses, sealhulgas kohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede, näiteks viivise, leppetrahvi ja kahju hüvitamise eest. Kui lepingus on sätestatud käendaja vastutuse maksimummäär, määrab see ära käendaja vastutuse piiri ning käendaja ei vastuta kohustuse täitmise eest maksimummäära ületavas osas. See tähendab, et käendajalt ei saa nõuda viiviste tasumist osas, milles see ületab maksimummäära.

Küll aga on Riigikohus asunud seisukohale, et käendajalt saab nõuda viiviseid, mis ületavad käendaja vastutuse maksimummäära, kui viivised on tekkinud seetõttu, et käendaja on oma kohustuse täitmisega viivitanud. See tähendab, et kui võlgnik on oma kohustust rikkunud ning võlausaldaja on esitanud nõude käendaja vastu, kuid käendaja viivitab oma kohustuse täitmisega, siis on võlausaldajal õigus nõuda käendajalt viiviste tasumist, sõltumata kokkulepitud vastutuse piirmäärast.

Millised erisused on tarbijakäendusel võrreldes tavakäendusega?

Tarbijakäendusega on tegemist, kui käendajaks on tarbija ehk isik, kelle poolt käenduse andmine ei ole seostatav nende majandus- ega kutsetegevusega. Peamine erinevus tuleneb võlausaldaja teatamiskohustusest, mille alusel tuleb tarbijat käenduslepingu sõlmimisel teavitada käendatava kohustuse suurusest ja vastutuse rahalisest maksimumsummast. Selle kohustuse rikkumisel on käendusleping tühine. Samuti peab tarbijakäendusleping olema kirjalikus vormis.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address