Elatise nõue

Elatise nõue võimaldab lapse esindajal esitada kirjalik nõue lapsevanemale, kes on kohustatud lapsele elatist maksma. Elatise nõude võib esitada nii tagantjärgi kui ka tulevikus maksmisele kuuluva elatise suhtes. Avokaado elatise nõue sobib kasutamiseks, kui:

  • isikul on ülalpidamiskohustus
  • elatist nõutakse igakuise maksena
  • elatist nõutakse alaealisele lapsele

Hind 7 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kui palju tuleb lapsele elatist maksta?

Ülalpidamise ulatuse määramisel arvestatakse lapse vajadusi ja tavalist elulaadi, kuid perekonnaseaduse § 101 lõike 1 alusel ei tohi igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära (2017. aastal on miinimumelatise suuruseks 235 eurot). Samas võib elatist mõjuval põhjusel vähendada, näiteks olukorras, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel miinimummääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Juhul, kui nõutakse lapsele elatist miinimummäärast rohkem, tuleb tõendada lapse igakuiste kulutuste suurust ja seeläbi põhjendada, miks miinimummääras elatis lapse igakuiseid kulutusi ei kata. Tähele tuleb panna seda, et ülalpidamiskohustus on mõlemal vanemal, seega tuleb miinimummäärast kõrgema elatise nõudmisel arvestada, et lapse kulutused ühes kuus peavad ületama kahekordse miinimummäära (2017. aastal peavad lapse kulutused olema seega suuremad kui 470 eurot ühes kuus).

Elatise kindlaksmääramisel arvestatakse lapse kõiki eluvajadusi, sealhulgas tema võimete ja kalduvuste kohase hariduse ja kutsealase ettevalmistusega seotud kulutusi, alaealise ülalpeetava puhul ka tema kasvatamise kulutusi.

Kas vanem vabaneb ülalpidamiskohustusest, kui tal ei ole piisavalt raha?

Vanem ei vabane oma alaealise lapse ülalpidamise kohustusest. Kui vanem ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline nõutud ulatuses lapsele elatist maksma, on tal kohustus kasutada tema käsutuses olevaid vahendeid enda ja lapse ülalpidamiseks võrdselt.

Mõjuval põhjusel võib elatist vähendada alla alammäära. Mõjuvaks põhjuseks võib olla muu hulgas vanema töövõimetus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel alammääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Millal elatise nõue aegub?

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 164 lg 2 alusel peatuvad vanemate ja laste vaheliste nõuete aegumine kuni lapse täisealiseks saamiseni, st elatisnõue hakkab aeguma alles siis, kui laps saab täisealiseks. TsÜS § 154 lg 2 alusel on lapse ülalpidamise kohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg kümme aastat iga üksiku kohutuse jaoks. See tähendab, et lapsel on õigus elatist nõuda veel kümne aasta jooksul pärast täisealiseks saamist.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid